Võistlusmäng põhikoolile: „Nööbid on ära – Nukitsamees 100”

with Kommentaare pole

Oskar Lutsu majamuuseum (Riia 38) korraldab 9.–19. märtsini võistlusmängu „Nööbid on ära – Nukitsamees 100”. Mäng on koostatud 4.–7. klasside eesti keele ja kirjanduse õppe toetamiseks.

 

Võistlusmängule registreerimisest

Oskar Lutsu majamuuseumis toimuvalt võistlusmängule ootame neljaliikmelisi võistkondi. Võistlus toimub kahes vanusekategoorias: 4.–5. klassi ja 6.–7. klassi õpilased.

Registreerimine kuni 6. märtsini e-posti aadressil meeli.valjaots@katarina.ee. Registreerumisel palume kirja panna järgmised andmeid: kool, klass, võistkonnaliikmete nimed, õpetaja nimi ja mobiilinumber.

 

Võistlusülesannetest ja nende hindamisest

Käesoleval aastal saab Oskar Lutsu „Nukitsamees” 100-aastaseks ja seepärast on ülesannete fookuses Oskar Lutsu „Kevade” kõrval muinasjutt „Nukitsamees”.

Hindame ülalnimetatud raamatute tundmist, loomingulisust, head eesti keele tundmist, keeleteadmiste rakendamist tekstiloomes. (Palun lugege võimalusel „Nukitsamehe” väljaannet, mida pole nõukogude ajal muudetud-kärbitud.)

Kõikide ülesannete eest on võimalik koguda maksimaalselt 50 punkti. Ülesannete lahendamiseks on igal rühmal muuseumis aega kuni 60 minutit. Ülesannete lahendamist hõlbustab sujuv meeskonnatöö, läbimõeldud ja põhjendatud tööjaotus ning oskuslik ajakasutus.

 

Õppekavast lähtuvalt keskendume sel korral:

  • funktsionaalsele lugemisoskusele, loetust arusaamisele;
  • ladusale, korrektsele, eakohasele kirjalikule eneseväljendusele;
  • eesti keele õigekirja õppekavakohasele tundmisele;
  • muuseumi väljapanekutest info otsimisele.

 

Kõiki osalejaid ootame 20. märtsil kell 12 Tartu Linnamuuseumi (Narva mnt 23) saali võistlusmängu pidulikule lõpetamisele, kus kuulutame välja võitjad.

KOHTUMISENI!