Võistlusmäng “Nööbid on ära!” tuleb taas

with Kommentaare pole

Oskar Lutsu majamuuseum (Riia 38) korraldab 6. – 14. märtsini 4. – 7. klasside eesti keele ja kirjanduse võistlusmängu „Nööbid on ära”.

Registreerumisest

Ootame võistlema 4. – 7. klassidest neljaliikmelisi võistkondi.
Võistlus toimub kahes vanusekategoorias: 4. – 5. klassi ja 6. – 7. klassi õpilased.

Registreerumine 18. veebruarist 5. märtsini e-posti aadressil meeli.valjaots@katarina.ee
Palun pange kirja kool, klass, õpetaja nimi ja mobiilinumber, võistkonnaliikmete nimed.

Kõiki osalejaid ootame 15. märtsil kell 13 Tartu Linnamuuseumi (Narva mnt 23) saali võistlusmängu pidulikule lõpetamisele, kus esineb lastekirjanik Anti Saar.

Võistlusülesannetest ja nende hindamisest

6. – 14. märtsini lahendatakse ülesandeid Oskar Lutsu majamuuseumis.
Muuseumis on ülesannete lahendamiseks igal rühmal aega kuni 60 minutit.

Ülesannete fookuses on Oskar Lutsu „Kevade” ja Anti Saare kolm juttu raamatust „Juturaamat“ (Superkangelased, lk 22; Lugu poisist, kes kaotas oma varju, lk 33; Ühe leiutise lugu, lk 61)

Hindame ülalnimetatud tekstide tundmist, head eesti keele tundmist, keeleteadmiste rakendamist tekstiloomes ja loomingulisust.
Õppekavast lähtuvalt keskendume sel korral:
• funktsionaalsele lugemisoskusele, loetust arusaamisele;
• muuseumi väljapanekutest info otsimisele;
• teksti liikide tundmisele, tekstide eristamine jne);
• oma arvamuse kirjalikule esitamisele ja põhjendatud hinnangute andmisele;
• eesti keele õigekirja õppekavakohasele tundmisele.

Kõikide ülesannete eest on võimalik koguda maksimaalselt 50 punkti.

Lisaülesanne võimaldab teenida juurde 3 lisapunkti, mille saamiseks koostage kolm asjalikku küsimust kirjanik Anti Saarele.

Küsimused peavad olema vormistatud PDF-failina, kus peab olema kindlasti järgmine info: kool, klass, meeskonnaliikmete nimed, õpetaja nimi.
Fail tuleb saata hiljemalt 11.märtsi õhtuks e-posti aadressil meeli.valjaots@katarina.ee
Iga läbimõeldud ja sisuka küsimuse eest on võimalik teenida 1 lisapunkt (kokku 3 punkti).

Ülesannete lahendamist hõlbustab sujuv meeskonnatöö ja läbimõeldud ning põhjendatud töö- ja rollijaotus ning oskuslik ajakasutus.

KOHTUMISENI!