Valminud on interaktiivne kaardirakendus „Ülejõe paigad ja lood”!

with Kommentaare pole


Ülejõe paigad ja lood” on interaktiivne kaardirakendus, mille sisuks on Ülejõe praeguste ja endiste elanike lood ja mälestused Ülejõe erinevatest asutustest, paikadest, sündmustest ja elu-olust Nõukogude okupatsiooni ajal.

Mälestused on isiklikel ja kollektiivsetel kogemustel põhinevad lood, milles väljendub Ülejõe ajalugu ja kohalik elu-olu läbi erinevate inimeste perspektiivi. Mälestused on kaardile kantud asukohapunktidena nendesse paikadesse, millest need kõnelevad.

Millised on inimeste kogemused Teisest maailmasõjast? Millised olid kodud Ülejõel? Milline oli lapsepõlv Ülejõel? Milline oli Raadi mõisakompleks pärast sõda ja millisena on Raadi sõjaväelennuväli meelde jäänud? Millised kauplused ja teenindusasutused olid Ülejõel? Millised on mälestused kirikutest ja kalmistutest? Millised vaba aja veetmise võimalused olid Ülejõel? Neile ja teistele põnevatele küsimustele leiab vastuseid inimeste isiklikel kogemustel põhinevate mälestuste kaudu.

Kaardirakendus “Ülejõe paigad ja lood” võimaldab kaardile kantud lugusid otsida ja selekteerida.

“Ülejõe paigad ja lood” ootab ka kasutajate endi lugusid ja mälestusi Ülejõel paiknevatest asutustest, kohtadest, sündmustest, elu-olust ja inimestest. Selleks on menüüs valik „Lisa oma lugu”, mille kaudu avaneb vorm, kuhu sisestada enda lugu ja vajalikud andmed.

Kaardirakendus „Ülejõe paigad ja lood on valminud Tartu Linnamuuseumi projekti Üle Jõe (2015-2018) raames. Kasutatud on Üle Jõe projektis tehtud intervjuusid linnaosa praeguste ja endiste elanikega, millest on kaardirakendusse sisestatud 127 lugu. Lood on toimetatud ja nimed neis ei kajastu. Intervjuud on läbi viidud koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskusega ja need on hoiul Tartu Linnamuuseumi kogus. Kasutatud pildimaterjal pärineb Tartu Linnamuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi kogudest. Kaardirakenduse valmimist on toetanud Kultuuriministeerium.

Idee ja sisuloome: Tenno Teidearu

Kaardirakenduse programmeerimine: OÜ Arengus Arendus

Vaata kaardirakendust siit.