_o1a1679

Tartu Linnamuuseum kutsub klassigruppe muuseumisse! Meie programmide hulgas on ajalooteemalised muuseumitunnid ja kaasahaaravad õpitoad erinevatele vanuseastemetele.

Eelkooliealistele ja I kooliastmele
suunatud programmid on täis põnevust ja avastamisrõõmu. Läbi mängude, põnevate juttude, käelise tegevuse ning ajalooliste esemete nägemise jääb muuseum lastele meelde toreda paigana ja suureneb nende teadasaamishimu.

II-III kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud programmid toetavad ajaloo ainekavas käsitletavaid teemasid. Tartu-teemaline ekspositsioon, kus on välja pandud kõigil ajalooperioodel kasutusel olnud esemed, võimaldab ajalooõpet näitlikustada ja mõistetavaks teha. Interaktiivne muuseumiõpe aitab kinnistada koolis omandatud teadmisi, laiendada silmaringi, arendada kriitikameelt ning suurendada huvi (Tartu) ajaloo vastu.

Tartu Linnamuuseum ei püsi aga üksnes nelja seina vahel. Linnaruumi äratavad ellu juturetked, mis tutvustavad Tartu ajalugu. Lisaks on Tartu maakonna koolidel võimalus tellida kaasahaarav keskaja teemaline muuseumitund oma klassiruumi.

Info ja tellimine:
+372 746 1906 / ants.siim@katarina.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)

Klassiekskursioonid
Muuseumitunnid
Õpitoad
Muuseum kohvris
Juturetked