Eestlased Siberis 1940–1960

Eesti Vabariik okupeeriti 1940. aasta suvel Nõukogude Liidu poolt. Vastupanu vältimiseks asus uus võim vangistama eestlaste ühiskonna eliiti ning repressioonid laienesid varsti teistele ühiskonnakihtidele. Punane terror jätkus 1944. aasta sügisel pärast Eesti teistkordset sattumist Nõukogude Liidu meelevalda. Kommunistliku võimu laiaulatuslikemaks inimsusevastasteks kuritegudeks Baltikumis olid küüditamised, millega saadeti kodunt Siberisse ja mujale Nõukogude Liitu asumisele kümneid tuhandeid inimesi. Eestis toimus kaks massküüditamist (1941. aasta juunis 1949. aasta märtsis) ja mitmeid väiksemaid.

Eesti muuseumites on suur hulk erinevaid esemeid, mis on seotud eestlaste vangistamiste ja väljasaatmisega Siberisse 20. sajandi keskpaigas. Museaalid kirjeldavad tänasel päeval eestlaste sinna viimist, kohanemist ja igapäevaelu ning ka paljude kaasmaalaste tagasijõudmist. Nende kultuuriväärtuste info abil saab õppida tundma üht olulist tahku eestlaste kultuuriloos.

Projekt „Eestlased Siberis 1940- 1960“ on Tartu Linnamuuseumi, OÜ Archaeovision ning Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi ühisprojekt eesmärgiga esitada läbi ühe teema andmebaasi MuIS sisestatud infot. Teemakohaste museaalide osas tegid Tartu Linnamuuseum ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum valiku, mida esitatakse MuISist sõltumatul platvormil. Uue esitamisviisi testimise ja arendamise käigus said muuseumi teadurid tagasisidet senisele tööle, ja andmeid täiendati eesmärgiga neid edaspidigi kasutada nt õppe eesmärkidel.

Samas ei ole teave, mis meil hetkel on teada veel kindlasti lõplik. Ootame teie täiendusi ja lisateavet nii laagrite kui inimeste kui esemete kohta mis kaardil on esitatud.
Vaata kaarti http://eestlasedsiberis.spordimuuseum.ee/