Püsinäitus

Tartu mitmepalgelist ajalugu tutvustab püsinäitus „Dorpat. Jurjev. Tartu.”. Linna kujunemislugu algab muinasaegsest Tarbatu linnusest. Näitusel on väljas muinasaegsed tarbeesemed ning linnuse piiramisaegsete relvade näidised. Esile on toodud Tartu esmamainimine seoses Novgorodi suurvürst Jaroslavi sõjakäiguga 1030. aasta paiku, mille järel nimetasid vallutajad linnuse Jurjeviks.

Kui ristisõdijad Tartu 1224. aastal lõplikult vallutasid, kujunes siia piiskopkonna keskus Dorpat (alamsaksa Derpt). Väljapanek rõhutab linna ulatuslikke kaubasidemeid ning linnakäsitööd. Tutvustame puidu-, tekstiili, naha- ja metallitööga seonduvaid leide.

 

 

Keskaegsest linnapildist annab ülevaate arvutirekonstruktsioon Arheovisioon:

1525. aastal toimunud pildirüüstega jõudis Tartusse reformatsioon. Tutvustame reformatsiooniga seoses igapäevaesemetes toimunud muutusi, Liivi sõja (1558–83) aegseid purustusi, sellest ajastust pärinevat hõbeaaret ja 16. sajandi lõpu ja 17. sajandi, Poola ja Rootsi aja vaimuelu, mille tuntuim sündmus on ülikooli avamine Tartus 1632.

 

Püsinäitust täiendavad mitmekesised ajutised näitused

Ajutine näitus

Linnamuuseumi näitus sajanditagusest kodukultuurist “Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai”

Näituse fookuses on 20. sajandi esimese poole kodukultuuri kiire ja vastuoluline areng.

Lühikese aja jooksul toimusid Eesti linnades, sh Tartus suured muutused. Aktiivse linnastumisprotsessi tagajärjel kasvas eestlaste osakaal ning endistest saksameelsetest ja -keelsetest linnadest said eesti linnad. Samas muutus tundmatuseni ka linna olustik ja eluolu. 

Olulised märksõnad on moderniseerumine ning moodne perekonnaelu, naiste emantsipatsioon, kodumajanduse roll rahvusriigis, propageeritud ideede ja argielu suhe.

Esimene näituseruum tutvustab vaatajale laiemalt Tartu miljööd 19. sajandi viimasest kolmandikust kuni 1920. aastateni. Samuti tuleb juttu 1920.–1930. aastate Tartu linnaruumis toimunud muutustest, mis mõjutasid linnaelanike eluolu.

Tähelepanu alla võetakse linna piiride laienemine ja elanike arvu kiire kasv ning muutused rahvuslikus koosseisus. Kesksed teemad on ka uute linnaosade rajamine, linnaruumi korrastamine linnavalitsuse eestvõttel ja tehniline moderniseerimine, mis tõstis oluliselt linlaste elukvaliteeti.

Esimene näituseruum loob võrdluse näituse põhiteemade käsitluse ja sellele eelnenud olude vahel, rõhutades muutusi eluolus ka vastanduse kaudu. Viimast rõhutab näitusel 19. sajandi lõpukümnendite saksapärase elutoa interjööri sisutus, tegemist on n-ö vanamoodsa, plüüšise ja tolmunud elutoa interjööriga. 

Kohustus olla moodne!

Järgmised kaks näituseruumi kajastavad 20. sajandi alguse eestlaste mentaliteedi ja elulaadi muutusi ning mitmekesisust. Moodsa argielu keskseid teemasid avatakse autentsete ajale iseloomulike esemete kaudu Tartu Linnaajaloo Muuseumide, teiste mäluasutuste ning erakollektsionääride kogudest.

Teise näituseruumi keskmes on 1930. aastate moodne elutuba, mille uut tüüpi mööbel ja tarbeesemed peegeldavad nii heaolu tõusu kui ka euroopalike moevoolude omaksvõtmist. Kajastamist leiavad järgnevad teemad: rahvusliku kodumajanduse ja kodumajandushariduse areng, moodsa toidukultuuri ja tervisliku toitumise ideede levik, kodukujunduse ideaalid ja tegelikkus ning hügieeniolud.

Näitusel ei jää käsitlemata ka argielu intiimsemad tahud, viies külastaja 20. sajandi alguse kodu kõige privaatsematesse ruumidesse: moodsa Tartu pere vanni- ja ka magamistuppa. Eraldi fookuses on isikliku hügieeni tähtsuse tõus võrreldes varasema ajaga. 

Näitus “Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai” heidab valgust ka ajastule iseloomulikele arusaamadele traditsioonilisest perekonnast ning soorollidest, mida asusid kõigutama muuhulgas naisliikumise ja naishariduse areng.

Näitus on avatud Tartu linnamuuseumis alates 12. septembrist. Kuraatorid: Anu Kannike (ERM), Madle Uibo ja Marge Rennit. Kujundajad: Malle Jürgenson ja Krista Lepland (OÜ Laika, Belka & Strelka)

Näituse valmimist toetas Eesti Kultuurkapital.

 

Publikuprogramm näitusel
12. september kell 14 – Näituse kuraatorite tuur
22. oktoober kell 17 – Ingrid Ruudi “Kodune eluruum ja soosuhted 20. sajandil”
30. oktoober kell 11 – Tartu linnaajaloo päev “Moodne kodu”
12. november kell 17 – Reet Mark “Kunst kodudes”
26. november kell 17 – Ants Siim “Muusika kuulamine 1920.–30. aastate Eesti kodudes”
10. detsember kell 17 – Anu Kannike “Toidukultuur sajand tagasi”

Tuleval aastal
14. jaanuar kell 17 – Marge Rennit “Baltisaksa kaduv maailm”
28. jaanuar kell 17 – Liisa Ojaveer “Käitumine ja etikett”
18. veebruar kell 17 – Kätlin Leokin “Moodsa daami frisuur ja iluravi”
4. märts kell 17 – Madle Uibo “Kehakultuur ja kodune võimlemine”
18. märts kell 17 – Heiki Pärdi “Võitlus puhta keha eest 20. sajandi algupoolel. Seksuaaltervisest”
1. aprill kell 17 – Anu Järs “Moodsa tartlase vabaõhumeelelahutused“
15. aprill kell 17 – Anu Ojavee “Riietus – mugavus vs. trend”
29. aprill kell 17 – Enn Lillemets “Tõus ja langus ühes raamatuga”

Möödunud ajutised näitused

Laval ja lõuendil

7. märtsist 31. juulini 2020 on avatud näitus ”Laval ja lõuendil” toob vaatajate ette 20. sajandi esimesel poolel tegutsenud Eesti kunstnike vabaloomingu kõrvuti samade autorite poolt teatrilavadele looduga.

Näitusel on esindatud Roman Nymani, Ado Vabbe, Henrik Olvi, Peet Areni jpt teosed. Eksponaadid pärinevad Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ning Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kogudest.

Näituse kuraator on Kerttu Männiste (Eesti Kunstimuuseum), kujundaja Mae Kivilo.

Rohkem infot: https://linnamuuseum.tartu.ee/laval-ja-louendil/

Mitut usku Tartu: kirikust kristallipoodi

Tartu Linnamuuseumis on alates 22. maist 2019 kuni 31. jaanuarini 2020 avatud uus ajutine näitus “Mitut usku Tartu: kirikust kristallipoodi”.

Näitus tutvustab Tartu usuelu 20. sajandi algusest tänapäevani. Näitusel keskendutakse eeskätt uutele ning pigem vähetuntud usulistele liikumistele ja praktikatele.

Näitus paikneb kolmes toas, millest igaüks keskendub teatud ajajärgule Tartu usuelus: esimene tuba käsitleb Eesti vabariigi algusaega, teine nõukogude aega kuni 1980. aastate keskpaigani ja kolmas vahemikku 1987. aasta usubuumist tänapäevani. Igas ruumis käsitletakse lugude, esemete, fotode ning muu visuaalse materjali kaudu erisuguseid usuliikumisi ja praktikaid. Teemat aitab külalisele lähemale tuua ka kaasahaarav kujundus, milles on lähtutud ajastu vaimust ning kajastatavate usuliikumiste sümboolikast ja toimumiskohtadest. Nii saab näituse külaline sisse astuda Hare Krišna templisse, käia maausuliste hiiekohas ja 1920.–1930. aastate spiritismist mõjutatud haritlase salongis. Samuti on näitusel võimalik näha nõukogude ateistliku propaganda pärle (propagandaplakatid, filmid jms).

Väljapanekut rikastavad eri audiovisuaalsed lahendused ja võimalus mõnd praktikat ka ise proovida, näiteks saab osaleda vabastava hingamise seansil. Näituse ajal toimub tihe publikuprogramm: kuraatoritunnid, kirjandusõhtud ja kohtumised eri usupraktikate esindajatega.

Nii mõndagi eset, fotot või maali näidatakse sellel näitusel esimest korda avalikkusele. Sellised eksponaadid on näiteks Konrad Mäe kaks kadunud tööd (religioosse sisuga „Pietà“ ja „Kolgata“ visandid), samuti Ernst Enno seni avaldamata käsikirju.

 

KURAATORID: Nele Dresen, Silver Kaldma, Siim Lill

PROJEKTIJUHT: Nele Dresen

KUJUNDAJA: Maarja Meeru

EHITUSMEESKOND: Jaanus Truss; Tanel Nõmm, Marko Nõmm

TEHNILINE: Kaimo Ader, Joonas Õunapuu

TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON: Kärt Rebane

TOIMETAJA: Lydia Raadik

TÕLKIJA: Indrek Peedu

PUBLIKUPROGRAMM: Ants Siim

Haruldusi erakogudest: linnavaatega postkaardid 19. sajandist

Taustal olev postkaart kuulub Indrek Ilometsa kogusse.

Linnamuuseumis on alates 17. jaanuarist avatud uus näitus „Haruldusi erakogudest: linnavaatega postkaardid 19. sajandist“. Huvilistel on võimalik tutvuda ühtede vanemate Vene Keisririigi postist läbi käinud piltpostkaartidega.

Väljapanekusse kuuluvad 1890. aastatel Eesti- ja Liivimaalt Euroopasse ning Venemaale saadetud linnavaadetega postkaardid. Lisaks postkaartide uudistamisele saavad külastajad näitusel lugeda, mida ning millega paar sajandit tagasi postkaartidele kirjutati ning kes piltpostkaarte valmistasid ja müüsid.

Postkaardid kuuluvad Indrek Ilometsa ja Andrus Rüütli erakogudesse.

Kuraator: Nele Dresen
Kujundaja: Silja Paris
Tekstid: Indrek Ilomets
Tõlge inglise keelde: Indrek Peedu

Täname: Indrek Ilomets, Andrus Rüütli, Mart Orav, Joonas Õunapuu, Marge Rennit

Rõõm purustab mure. Kunstiühingu “Pallas” kogu

Tartu Linnamuuseumis oli alates 23. jaanuarist kuni 20. aprillini külastajatele avatud ajutine näitus “Rõõm purustab mure. Kunstiühingu “Pallas” kogu”.

“Pallas” on Tartu kunstiühing, mis asutati 1918. aastal. Teiste hulgas on ühingusse kuulunud ka Konrad Mägi, Aleksander Tassa, Ado Vabbe, Marie Reisik, Nikolai Triik, Ants Laikmaa, Kristjan Raud ja Eduard Rüga.

21. jaanuaril 2019 on kunstiühingul “Pallas” 101. sünnipäev. Näitusele tuleb valitud hulk “Pallase” liikmete teostest.

Näituse koostajad on Enn Lillemets ja Silja Paris. Näitus on Tartu Linnamuuseumis avatud 7. aprillini.

Randevuu. Kohtumispaik Tartu

Alates 28. aprillist on Tartu Linnamuuseumis avatud Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale pühendatud näitus „Randevuu. Kohtumispaik Tartu”.

Näitus heidab pilgu noore vabariigi tärkamise ja arenemise aega, jutustades loo 1920. ja 1930. aastate Tartust. Läbivaks teemaks on kohtumised, toonased kombed ja paigad, armastus ja õnn. Väljapanekus figureerivad Tartu kultuuri- ja majanduselu mõjutanud isikud, näiteks Tuglased, Betti Alver ja Heiti Talvik, Karin Luts, Konstantin Jaik, Holger Segerlin, Evald Rooma jt. Tegemist on lavastuslikku laadi näitusega, mille narratiivi aitab esile tuua kuuldemänguline komponent.

Tartu Linnamuuseum tegi näituse jaoks koostööd Tartu Uue Teatriga. Kureerivad Silver Kaldma, Kristi Musteikis ja Silja Paris Tartu Linnamuuseumist. Näitust lavastasid ja kujundasid Tartu Uuest Teatrist kunstnik Kristiina Põllu ja loominguline juht Ivar Põllu, kes tegi ka graafilise kujunduse.

Väljapanekuga kaasneb tihe programm, mille hulka kuulub Tartu Uue Teatri etendus „Sajand armastuskirju”. Lavastus valmis armastuskirjade põhjal, mis saabusid inimestelt, kes on soovinud neid teatriga jagada. Lavastuse loojad ja esitajad on Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 11. lennu lõpetanud Liisu Krass ning Londonis näitlemist õppinud Liisa Linhein.

Lisaks Tartu Uue Teatri etendusele saab publik panustada ka näitusesse. Nimelt, Tartu Linnamuuseum korjab Tartuga seotud armastuslugusid. Oodatud on lood kohtumistest ja kohtamistest Tartus alates alates aastast 1918 kuni tänapäevani välja, sealhulgas ka lood vanemate või vanavanemate kohtumisest ja armastusloost, mida nemad ise enam jagada ei saa. Kõige värvikamate ning silmapaistvamate lugude vahel loosime igal kalendrikuul välja auhindu! Lugusid ootab Linnamuuseum kuni näituse lõpuni 6. jaanuaril 2019. Neid saab sisestada portaalis rahvalood.ee: http://rahvalood.ee/lood/100-aastat-armastust-randevuu/

Näitus on tehtud kingitusena Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Näituse teavitustegevust toetasid KÜSK ja EV100.

Virtuaaltuur näitusel “Randevuu. Kohtumispaik Tartu”:


Meediakajastus:

Noored kunstnikud maalisid Tartu Linnamuuseumi sisehoovi hiidliblika. Tartu Postimees, 01.06.2018

Muuseum kohtus teatriga näitusel. Tartu Postimees, 29.04.2018

Galerii: näitus vanast Tartust viis kokku muuseumi teatriga. Tartu Postimees, 27.04.2018

Alates homsest on Tartu Linnamuuseumis avatud näitus “Randevuu. Kohtumispaik Tartu”. Visittartu.com, 27.04.2018

Nädal Tartu Linnavalitsuses. Tartu Linnavalitsuse pressiteade, 23.04.2019

Uues Teatris esietendub lavastus päris inimeste päris armastuskirjadest. Tartu Postimees, 19.04.2018

Tartu Linnamuuseum avab romantilise näituse. Tartu Postimees, 16.04.2018

TV3 saade “Naudime elu”, 1. septembril:

ETV saade “Prillitoos”, 14. oktoobril:

Videoülevaade näitusest “Randevuu. Kohtumispaik Tartu”:

Viikingiaja aarded Eestist

Alates 6. oktoobrist 2017 oli Tartu Linnamuuseumis külastajatele avatud Eesti viikingiaega tutvustav näitus „Viikingiaja aarded Eestist”, kus oli väljas suur valik haruldasi viikingiaegseid leide ning uued uurimustulemused Eesti viikingiajast.

“Viikingiaja aarded Eestist” on valminud Eesti Meremuuseumi ja Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu koostöös ning Tartu Linnamuuseumis oli näitus kuni 8. aprillini 2018.

Näha sai hinnalisi hõbeaardeid, relvi, ehteid, mõõku, tööriistu jne. Näitusel keskendutakse aarete ja rauatöö näidete põhjal kaubandusele ja Eestit mõjutanud viikingite kaubateedele. Lisaks käsitletakse ka viikingiaja teisi tahke nagu linnused, uskumused ja matmiskombestik.

Sellel näitusel eksponeeritud leiud on andnud aluse uuteks põnevateks teaduslikeks järeldusteks viikingiaegsest Eestist. Näiteks võime täna julgelt väita, et üks peamine viikingite kaubatee kulges piki Peipsi järve ida- ja Pihkva järve läänerannikut. Emajõgi oli aga seejuures oluline tee, mida mööda sisemaalt kaupu üles ostmas käidi. Arvukate araabia müntidest aardeleidude põhjal teame, et Tartu oli viikingitele oluline sadamakoht.

Näitus on disainilt kaasaegne ning puhas. Esemetega seotud lugude avastamist lihtsustavad animatsioonid ja kaardiprogramm. Lastele on loodud eraldi tasand, kus abimees siil Õnneleid aitab neil hõlpsamini näitusel orienteeruda ning tuhande aasta tagusesse aega rännata. Näitusega kaasnevad ka temaatilised ekskursioonid ja muuseumitunnid.

 

Galerii: Näitus “Viikingiaja aarded Eestist”

Virtuaalnäitused

linnamuuseum18

Virtuaalnäitused toovad Tartu ajaloo Sulle veel lähemale. Tutvu nendega siin:

Ajalooline Tartu
Käesolevas programmis on võimalik jalutada mööda vana Tartu tänavaid ja veenduda nii vanu kui uusi linnavaateid võrdlevalt vaadates, kuidas linn on aegade jooksul muutunud. Vanu pilte mõtestab lahti ka nende juurde kuuluv tekst.

Tartu valitsemisest
Virtuaalnäitus tutvustab Tartu linnapeasid, eeskätt Karl Luike ja Aleksander Tõnissoni ning Tartu raekoja ehituslugu.

Gustav Matto pärand Tartu Linnamuuseumis
Panoraamjäädvustus võimaldab avastada rikkalikku mündikogu, pitsateid ja võtmeid, mis olid väljas oktoobrist 2008 aprillini 2009 Tartu Linnamuuseumis avatud ajutisel näitusel “Aateline Suvirändur ja tema kullafond. Gustav Matto pärand Tartu Linnamuuseumis”.