_o1a1679

Tartu Linnamuuseum kutsub klassigruppe muuseumisse! Meie programmide hulgas on ajalooteemalised muuseumitunnid ja kaasahaaravad õpitoad erinevatele vanuseastemetele.

Eelkooliealistele ja I kooliastmele
suunatud programmid on täis põnevust ja avastamisrõõmu. Läbi mängude, põnevate juttude, käelise tegevuse ning ajalooliste esemete nägemise jääb muuseum lastele meelde toreda paigana ja suureneb nende teadasaamishimu.

II-III kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud programmid toetavad ajaloo ainekavas käsitletavaid teemasid. Tartu-teemaline ekspositsioon, kus on välja pandud kõigil ajalooperioodel kasutusel olnud esemed, võimaldab ajalooõpet näitlikustada ja mõistetavaks teha. Interaktiivne muuseumiõpe aitab kinnistada koolis omandatud teadmisi, laiendada silmaringi, arendada kriitikameelt ning suurendada huvi (Tartu) ajaloo vastu.

Tartu Linnamuuseum ei püsi aga üksnes nelja seina vahel. Linnaruumi äratavad ellu juturetked, mis tutvustavad Tartu ajalugu. Lisaks on Tartu maakonna koolidel võimalus tellida kaasahaarav keskaja teemaline muuseumitund oma klassiruumi.

Info ja tellimine: +372 746 1906 / ants.siim@katarina.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)

Klassiekskursioonid

Tartu Linnamuuseum pakub ekskursioone kõigile vanuseastmetele.

Info ja tellimine: +372 746 1906 / ants.siim@katarina.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)

Ekskursiooni palume tellida vähemalt kolm päeva enne muuseumikülastust!

Eelkooliealistele ja I kooliastmele

Meie kõige pisemaid külastajaid võtab vastu majahärra Pistohlkors, kes juhatab neid läbi muinasjutulise lossi (Tartu ajaloo püsiekspositsiooni). Muuseumikülastus on mänguline. Selgitame ajalugu lapsele arusaadavalt, seostades minevikus toimunut tänapäevaga. Kasutades muinasjutte ja Tartu-ainelisi legende, muudame ajaloo muinaslooks.

Kestus 45 minutit
Hind 25 €/grupp
Õpilastele väljastpoolt Tartut lisandub muuseumipileti maksumus 3 €/õpilane.

II-III kooliastmele ja gümnaasiumiõpilastele

Ekskursioonil räägime huvitavaid lugusid Tartu ajaloost ning seostame neid vastavate eksponaatide ning koolitundides õpituga. Teadmiste kinnistamiseks pakume etteteatamisel mängu- ja töölehti, mille lahendamiseks kulub umbes 20 minutit.

Kestus 40–60 minutit
Hind 25 €/grupp
Õpilastele väljastpoolt Tartut lisandub muuseumipileti maksumus 3 €/õpilane.

Muuseumitunnid

Tartu Linnamuuseum pakub ajalooteemalisi muuseumitunde kõigile vanuseastmetele.

Info ja tellimine: +372 746 1906 / ants.siim@katarina.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)

Muuseumitundidele palume registreeruda vähemalt nädal enne selle toimumist.

Kultuurkihi maalimine / II kooliastmele / 45 minutit

Koolilapsed joonistavad ajaloolist või eluloolist kultuurkihti. Joonistamisele eelneb selgitav ekskursioon, kus uurime, mis on kultuurkiht ning vaatame, kuidas seda on kujutanud kunstnik.

Hind 3 €/õpilane

Keskaegne Tartu / III kooliastmele ja gümnaasiumile / 45 minutit

Muuseumitund annab ettekujutuse Hansa Liidu aegse Tartu hiilgusest ja rikkusest. Tutvume püsinäituse keskaja osaga ning vaatame keskaegse Tartu digitaalset rekonstruktsiooni. Muuseumitunnis täidame töölehte või mängime otsimismängu.

NB! Tartu maakonna koolidel on võimalus tellida kaasahaarav keskaja-teemaline muuseumitund ka otse oma klassiruumi! Valikus on kolm 5., 6. ja 7. klassi ajaloo ainekava toetavat muuseumitundi, sarjast „Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu”. Loe lähemalt „Muuseum kohvris” rubriigist.

Hind 3 €/õpilane

Tartu rahu / III kooliastmele ja gümnaasiumile / 90 minutit

Etüüdidel põhinevas muuseumitunnis mängime pooleteise tunni jooksul läbi ühe Eesti ajaloo olulise sündmuse. Etüüdid tuginevad ajaloolistele tekstidele, millega töötades saavad noored kaasa elada Tartu rahulepingu läbirääkimiste perioodile. Mänguline lähenemine muudab poliitiliste sündmuste mõistmise põnevamaks ja pakub võimalust ajalootunnis õpitut kinnistada. Tund koosneb lühikesest sissejuhatusest, etüüdide rühmatööna ettevalmistamisest ning läbimängimisest.

Hind 3 €/õpilane

Muinaslugu muuseumis / eelkooliealistele ja I kooliastmele / 90 minutit

Tartu Linnamuuseum ootab külla kõige pisemaid sõpru, et teha tutvust linna ajalooga. Pakume põnevat tunnikest muuseumis, mille jooksul saab kuulda lugusid peegli taga elavast haldjast, keskaegsetest pika ninaga kingadest, rikka kaupmehe hõbeaardest ning suurtest ajaloosündmustest. Ekskursiooni käigus on hea võimalus uurida, mis maja see muuseum on ja mida põnevat võib siit leida. Lisaks saab meisterdada savist medaljone.

Hind 4 €/õpilane

Mis on aeg? / II kooliastmele / 75 minutit

Aeg ja selle mõõtmisvahendid – kellad – on meile tänaseks niivõrd omaseks saanud, et harilikult ei pööra me neile suurt tähelepanu. Vaatame kella siis, kui ootame kedagi või peame ise kuhugi õigeks ajaks jõudma. Läbi ajaloo on nii ajast arusaamine kui selle mõõtmine muutunud. Õpitoas uurime, missuguseid mõõtmisvahendeid ning aja arvestamise viise on ajaloos eksisteerinud. Tunni lõpus meisterdame tuulekellasid.

Hind 4 €/õpilane

Muuseum kohvris

linnamuuseum4

Tartu Linnamuuseum pakub Tartu maakonna koolidele võimalust tellida kaasahaarav keskaja-teemaline muuseumitund oma klassiruumi. Pakume kolme 5., 6. ja 7. klassi ajaloo ainekava toetavat muuseumitundi, sarjast „Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu”.

Tunni keskmes on õppevahenditega kohver, milles sisaldub kõik vajalik interaktiivse ja mitmekülgse keskaja-teemalise ajalootunni läbiviimiseks – pop-up näitus, kolmemõõtmeline keskaegse Tartu makett, keskaegsete esemete koopiad, hansakaubandusega seotud lauamängud, keskajateemaliste etüüdide mängimiseks mõeldud tüüpkarakterite rollikaardid ning kostüümielemendid klassikollektiivile.

Muuseumitund avab Tartu näitel keskaja eluolu Eestis ning seob selle mujal Euroopas samal ajal toimunuga.

„Muuseum kohvris” tundide kirjeldused:

Kuidas uuritakse ajalugu? / 5. ja 6. klassile / 45 minutit

linnamuuseum5Räägime sellest, mis on ajalugu, kes on ajaloolane ja arheoloog ning kuidas ajalugu kirjutatakse. Vaatame, missugust informatsiooni võivad kanda endas arheoloogilised leiud ning mida nende põhjal keskaegse Tartu linnaelu kohta teada on saadud. Tund lõpeb rühmatööga, kus õpilased kehastuvad ajaloolasteks, uurivad vanu tekste ja arheoloogilisi leide ning vastavad nende põhjal küsimustele.

Sees ja väljaspool keskaegset linna / 7. klassile / 45 minutit

Keskaegse Tartu näitel räägime Eesti keskajast, hansakaubandusest ja seisustele tuginevast ühiskonnakorraldusest. Tunni lõpetab rollimäng, kus klassiruum muutub keskaegseks linnaks ja iga õpilane kehastub selleaegseks tegelaseks. Rollimängu jooksul kinnistatakse tunni esimeses pooles õpitut.

Kaupmeeste ja käsitööliste linn / 7. klassile / 45 minutit

Räägime keskaegsetest kauplemisteedest ja linnade rajamisest. Uurime, millised olid peamised kaubad, mis Vanal-Eestimaal ja Liivimaal liikusid. Lisaks õpime tundma tsunftikorda – õpipoisse, selle ja meistreid. Tund lõpeb lauamänguga. Keskaegset neljanumbrilist täringut veeretades võtavad õpilased osa rätsepmeistriks saamise huvitavast teekonnast. Meistri staatuse omandamisel võib takistuseks saada näiteks röövlite kätte sattumine või äpardus rätsepmeistri töökojas. Teisalt võib teekonda kiirendada näiteks uute oskuste kiire omandamine või meistri tütrega abiellumine.

Hind: 35 €/tund + transpordikulu.
NB! Tellides üheks päevaks kaks või enam muuseumitundi, kehtib koolile erihind 25 €/tund!

Info ja tellimine: +372 746 1906 / ants.siim@katarina.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)

„Muuseum kohvris” tunni palume tellida vähemalt nädal enne toimumist!

Juturetked

Tartu linnaruum ärkab tõeliselt ellu, kui Sinu kõrval kõnnib siinset ajalugu tundev jutuvestja! Linna ajalugu ja legende tutvustav juturetk on sobiv nii suurtele kui ka väikestele.

Pakume nelja juturetke:

1) linnamuuseum6Ringkäik Raekoja platsil (30–60 min);
2) Toomemägi. Ajalugu ja legendid (30–60 min);
3) Seiklusmäng läbi ajaloolise Tartu (kuni 90 min) – jalutuskäik Toomemäel ja kesklinnas (koos töövihikuga);
4) Rüütli tänava ekskursioon (60 min).

Hind: 35 €/grupp

Info ja tellimine: +372 746 1906 / ants.siim@katarina.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)

Juturetke palume tellida vähemalt nädal enne toimumist!

Muuseumitunnid Tartu Linnamuuseumi harumuuseumides

Muuseumitunde ja õpitubasid pakuvad ka Tartu Linnamuuseumi harumuuseumid: