Tartu Linnamuuseumi poest võib leida raamatuid ja esemeid, mis on seotud Tartu või muuseumi ajalooga ja siin eksponeeritud näitustega.

Tartu Linnamuuseumi aastaraamatud

Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2017 (nr. 21)

Koostajad ja toimetajad: Marge Rennit, Arvi Haak

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 10 €

 

 

 

 

 

 

 


Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2015 (nr. 20)

Koostajad ja toimetajad: Marge Rennit, Kadi Kähär Peterson

Väljaandja Tartu Linnamuuseum
Toetas Eesti Kultuurkapital

Hind 8 €

 

 

 

 

 

 


Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2013 (nr. 19)

Koostaja ja toimetaja Marge Rennit

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 5 €

 

 

 

 

 

 

 


Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2012 (nr. 18)

Koostajad ja toimetajad: Marge Rennit, Heivi Pullerits, Maris Viibur

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 5 €

Loe veebis!

 

 

 

 

 

 


Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2011 (nr. 17)

Koostaja ja toimetaja Marge Rennit

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 4 €

Loe veebis!

 

 

 

 

 

 


Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2010 (nr. 16)

Koostaja ja toimetaja Marge Rennit

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 3 €

Loe veebis!

 

 

 

 

 

 


Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2009 (nr. 15)

Koostaja ja toimetaja Marge Rennit

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 2 €

Loe veebis!

 

 

 

 

 

 

Tartu Linnamuuseumi trükised

Friedemann Goebel „Jenast Emajõe äärde. Kirjad kaugetest aegadest”

Toimetajad Marge Rennit (peatoimetaja), Mare Rand ja Kristi Metste

Tõlkis Kiira Schmidt

Väljaandja Tartu Linnamuuseum
Toetas SA Tartu Kultuurkapital

19. sajandist on pärit rida Tartuga seotud mälestusi, mis pole erinevatel põhjustel tänasele huvilisele lihtsasti kättesaadavad. Enamasti on tegu vahetute ja värvikate Tartu olustiku, kultuurielu ja siin tegutsenud inimeste kirjeldustega. Tartu Linnamuuseum on alustanud Tartuga seotud ajaloolise memuaarkirjanduse publitseerimist.

Käesolevas, memuaaride sarja teises teoses avaldatakse esmakordselt Tartu Ülikooli omaaegse keemia- ja farmaatsiaprofessori Friedemann Goebeli kirjad abikaasale aastaist 1828–1829. Kirjade põhiosa kajastab autori elu Tartus. Lisaks akadeemilise elu tutvustamisele on palju ruumi pühendatud Tartu olustikule ja siinsele elukorraldusele. Kirjeldused on detailirohked, värvikad ning kirja pandud ladusas stiilis.

Hind 10 €

 

Tuhat aastat saja sammuga. Teejuht Tartu Linnamuuseumi püsinäitusel
Koostajad Kaari Siemer ja Keiu Telve

Väljaandja: Tartu Linnamuuseum
Toetas SA Tartu Kultuurkapital

Hind 1 €

 

 

 

 

 

 

 

Emil Andersi mälestused
Toimetajad Marge Rennit ja Heivi Pullerits

Tõlkis Aira Võsa

Väljaandja: Tartu Linnamuuseum
Toetasid Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kultuurkapital

Hind 10 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudemeid keskaegsest käsitööst Tartus. Näituse Manu et mente / Käe ja mõistusega kataloog

Teostamine: 1.01.2006-31.12.2007 Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA programmi raames.

Hind 5 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu mälestusmärgid ja dekoratiivskulptuurid.
Koostaja Eevi Kärdla

Hind 5 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnamuuseum ja tema aeg (2009)
Koostaja Heivi Pullerits

Koguteos jätkab 1927. aasta koguteosega „Tartu” (koostaja Edgar Kant) ning 1980. aaasta väljaande „Tartu ajalugu” (koostaja Raimo Pullat) traditsioone, keskendudes eelkõige kultuuriloole. Käsitlemist leiavad usuelu, haridus, meditsiin, teater, muusika, kunst ja sport, samuti siinsed raamatukogud, arhiivid, muuseumid, aga ka kirjandus ning ajakirjandus.

Hind 3,5 €

 

 

 

 

 

Gustav Matto mündikollektsioon Tartu Linnamuuseumis (2007)
Koostaja Teesi Kivivare

Hind 2 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartu. Ajalugu ja kultuurilugu
Koostaja Heivi Pullerits

Teos esitleb Tartut rohkete traditsioonidega linnana: linnana, mille märksõnadeks on haridus, meditsiin, teater, muusika, usuelu, kunst ja sport. Tartu on ka raamatukogude, arhiivide ja muuseumide linn. Seal on elanud ja töötanud inimesed, kes panid aluse eesti kirjandusele ja ajakirjandusele. Raamat ilmub Tartu Linnavalitsuse tellimusel ja toetusel.

Hind 15 €

 

 

 

 

 

 

 

Kangas hansalinnas
Autor Riina Rammo

42-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat

Väljaandja Tartu Linnamuuseum (2009)

Hind 2,5 €

 

 

 

 

 

 

 

Raul-Levroit Kivi. Arhitekt kui dirigent. Artikleid, projekte, mälestusi

Raul-Levroit Kivi oli aktiivne publitsist ning avaldas ajakirjanduses üle 100 erialaartikli. Tema artiklites peegeldub Tartu sõjajärgne kujunemine. Nendes on palju sellist, mis on aktuaalne tänagi, andes põhjuse nende taaspublitseerimiseks. Osaliselt on need koondatud tema 85. aasta juubeli puhul Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt välja antud trükisesse «Tartu planeerimisest ja arhitektuurist. Artikleid ja mälestusi» (2005). Raamatu koostaja soovis seni vaid ajakirjanduse kaudu kättesaadava osa R.-L. Kivi Tartu linnale olulistest arhitektuurialastest kirjutistest koondada artiklikogumikku, muutes tema pärandi kättesaadavaks tänastele ja tulevastele linnaplaneerijatele.

Artiklikogumiku koostas ja toimetas Reet Neithal, kujundas Peeter Paasmäe.

Väljaandja Tartu Linnamuuseum (2017)

Hind 12 €

 

 

 

 

 

 

Tartu ajalugu

Õllelinn Tartu A.Le Coq 1807-2007
Autor Andres Sepp

Raamat käsitleb õlletööstuse ajalugu läbi sajandite, kirjeldatakse ka üldist ajaloolist tausta. Sisaldab külluslikult pildimaterjali. Raamatul on inglise-, soome- ja venekeelne resümee, ka on lisatud allikate, kirjanduse ja illustratsioonide loetelu ning nimeregister.

Väljaandja AS A. Le. Coq (2007)

Hind 10 €

 

 

 

 

 

1000 tartlast läbi aegade
Koostajad Lembit Ainsoo ja Uno Ainsoo

Teatmeteoses on tähestikulises järjekorras andmed 1000 Tartus tegutsenud ja tegutseva inimese kohta, kes Tartu kodulukku kuidagi jälje jätnud – on riigimehi, teadlasi, luuletajaid, ärimehi jt.

Väljaandja MTÜ Liivimaa Mälu (2003)

Hind 15 €

 

 

 

 

 

 

Marie Sternfeldt – ehitusmeistri naine
Autor Marie Sternfeldt

See on ühe lihtsa ja ometi erakordse 19. sajandil sündinud eesti naise lugu, kes otsustas oma elusaatuse kirja panna. Marie Sternfeldt, kes oli õppinud ainult kaks talve Viljandi linnakoolis kirjeldab oma mälestusi hämmastava faktirikkuse ja detailirohkusega.

Raamatus jutustatud lugu mõjub kohati üllatavalt aktuaalsena, sisaldades mõndagi olemuslikku nii toonaste kui ka tänaste äri- ja inimsuhete kohta. Marie annab oma kirjeldustes tabavalt edasi nii tegelaskujude olemust kui ka kogetud looduselamusi ning arvukaid olu- ja maastikupilte.

Väljaandja Eesti Rahva Muuseum (2010)

Hind 10 €

Arheoloogia

Kogumik „Medieval urban textiles in Northern Europe” (2012)
Koostajad ja toimetajad: Arvi Haak ja Riina Rammo

Väljaandja Tartu Linnamuuseum
Toetasid Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Kultuuriteooria tippkeskus

2012. a detsembri lõpul ilmus sarja „Muinasaja teadus” 22. raamatuna inglis- ja saksakeelne teadusartiklite kogumik “Medieval Urban Textiles in Northern Europe”, mis keskendub Põhja-Euroopa linnade kesk- ja varauusaegsetest ladestustest pärit arheoloogilistele tekstiilileidudele ning nende leidude tõlgendusvõimalustele. 173-leheküljeline raamat sisaldab kaheksa artiklit kümnelt autorilt.

Kogumiku artiklid tutvustavad valdkonna tunnustatud spetsialistide uurimistulemusi ning allikmaterjaliks olevaid leide. Tähelepanu on pälvinud enamasti väikeste katketena leitud tekstiilide varasem otstarve ja nende esemete kasutajad. Nendest küsimustest lähtuvalt käsitletakse Londoni (Frances Pritchard), Groningeni (Johanna Zimmerman), Lüneburgi (Rotraut Kahle ja Edgar Ring), Lõuna-Saksa linnade Freiburgi, Heidelbergi ja Kempteni (Klaus Tidow) ja Tartu (Riina Rammo) leide. Tutvustatakse ka eri linnade rõivamäärusi ning Lüneburgi linnaarhiivis säilitatavat 17. sajandi kangasortide näidistekogu. Samuti vaadeldakse Inglise ja Läänemere piirkonna vahelisest tekstiilikaubandusest kaubaplommide põhjal (Geoff Egan), riidevalmistamisega seotud käsitööalade korraldusest keskaegses Elblągis (Jerzy Maik) ja sotsiaalse staatuse uurimisest Tartu kesk- ja uusaegsetest jäätmekastidest päevavalgele tulnud leiuainese põhjal (Arvi Haak ja Erki Russow). Hind 5 €

 

Importkeraamika Lääne-Eesti linnases 13.-17. sajandil
Autor Erki Russow

Raamat on suunatud esmajärjekorras nendele, kellele pakub huvi Eesti linnade kesk- ja varauusaeg, nendele, kes oma igapäevatöös puutuvad sagedasti kokku arheoloogiliste leidudega. Eesmärgiks on esmalt anda ülevaade, mis võimaldaks hõlpsalt määrata arheoloogilistel uurimistöödel avastatud keraamikat ja ühtlasi tutvustada erinevate pottsepapiirkondade/-keskuste kujunemislugu ning järgnevalt tõlgendada Lääne-Eesti linnadest päevavalgele tulnud vastavaid leide.

Sellest tulenevalt jaguneb raamat kaheks suhteliselt iseseisvaks osaks. Neist esimene kirjeldab Lääne-Eesti linnalistest asulatest leitud importkeraamikat valmistamise koha järgi, tutvustades pottsepakeskusi ning kirjeldades tooteid. Uurimuse teine osa keskendub seevastu importnõude analüüsile Lääne-Eesti erinevates asulates, alustades Lihulast ning lõpetades Kuressaarega. Leidude määramist aitavad lihtsamaks teha ka rohked joonised ja fotod.
Väljaandja Tallinna Raamatutrükikoda (2006)

Hind 18 €

 

Eesti hilisrauaaja savinõud
Koostaja Andres Tvauri

Teadusmonograafia sarjast Muinasaja Teadus (nr 16).

Väljaandja Ajaloo instituut (2005)

Hind 8 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus 2017

Tutuluse 2017. aasta number räägib Läänemeresoome juurte sasipuntrast, Vastseliinast leitud vägivallale viitavale ühishauast, mõistatuslikest pronkskaussidest Virumaalt, Tartu Maarja kiriku kirikaia matuste dateerimisest, hambahaigustest keskaegses Tartus, muinasehetest ja relvaleidudest jne.

Väljaandja Tartu ülikooli arheoloogia kabinet

Hind 4,75 €

 

 

 

 

 

Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus 2016

Tutuluse 2016. aasta number räägib Eesti Rahva Muuseumi arheoloogianäituse kokkupanemisest ja selle silmatorkavatest ekspositsioonidest, kirjeldab  Rõuge muinastalu uue sepikoja ehitamist ja seal raua sulatamist – nii nagu seda tehti viikingite ajal. Samuti tutvustab väljaanne 2016. aasta põnevamaid arheoloogialeide, teiste hulgas keskaegset veejuhet Tallinnas ja Vaidavere aaret, ning avaldab esimest korda Tutuluse ajaloos Eesti-sidusaid artikleid vene ja soome arheoloogide sulest. Kokku leiab ajakirjast enam kui 30 rohke pildimaterjaliga lugu kiviajast uusajani.

Väljaandja Tartu ülikooli arheoloogia kabinet

Hind 4,5 €

 

 

 

Viikingiaja aarded Eestist

Autor Mauri Kiudsoo

See raamat on sulle, kui sind huvitab meie seni vähetuntud ajalugu. Kui tavaliselt alustatakse Eesti ajalugu Läti Henriku kroonikas toodud sündmustega, siis Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubilt ilmunud teoses „Viikingiaja aarded Eestist“ heidab arheoloog Mauri Kiudsoo arvukatele uutele leidudele tuginedes pilgu märksa varasemale perioodile Eesti ajaloos, nimelt viikingiajale. Raamat esitab uudseid fakte ja teeb põnevaid järeldusi. Paar sajandit enne muistset vabadusvõitlust lõid mitu Eesti piirkonda majanduslikult õitsele. Rikkus kogunes siia tänu kaubateedele, mis ühendasid Skandinaaviat Kiievi ja Konstantinoopoliga ning kulgesid mööda Eesti rannikut ja jõgesid. Peale kaupade vahendamise eksportisid muistsed eestlased selle turustuskanali abil Euroopasse tuhandeid tonne soomaagist valmistatud rauda, mille eest voolas siia vahetuskaubana hiiglasuuri hõbedakoguseid.

Väljaandja Äripäev (2016)

Hind 25 €

 

Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis

Autor Andres Tvauri

Käesolev uurimus käsitleb Eesti ala ühiskonda, majandust, asustust ning kultuuri ajavahemikus umbes 450–1050 pKr. Tegemist oli suurte muutuste ajastuga, mille lõpuks kujunes Eesti talurahvakultuur, millisena tunneme seda kuni 19. sajandini. Rahvasterännu-, eelviikingi- ja viikingiaeg on olnud Eesti metalliaja kõige vähem uuritud perioodid. Selles raamatus on esmakordselt antud täielik ülevaade kõnealuse ajastu uurimise allikatest. Monograafia sisaldab teavet selle aja linnustest, asulakohtadest, kalmetest, põllujäänustest, rauasulatuskohtadest, aaretest jt muististest. Tutvustatakse vaadeldava ajastu leiuainest, täpsustades olulisel määral seniseid esemetüpoloogiaid ja -kronoloogiaid ning terminoloogiat. Allikmaterjal esitatakse süstemaatiliselt teemade kaupa, analüüsitakse mitmekülgselt ning esitatakse tõlgendus Eesti alal toimunud ühiskondlike, majanduslike ja demograafiliste arengute kohta.

Väljaandja Tartu Ülikooli kirjastus (2014)

Hind 22 €

 

Museoloogia ja esemelood

Arhivaalide ja Trükiste Säilitamine
Autor Kurmo Konsa

Raamat on mõeldud esimeses järjekorras õppevahendiks arhiivinduse, raamatukogunduse ja infoteaduste jt säilitamisega kokkupuutuvate valdkondade üliõpilastele, samuti aga käsiraamatuks muuseumidele ja raamatukogudele. Autor Kurmo Konsa on infoteaduste doktor, TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi dotsent (säilitamise alal) ja aktiivselt tegev säilituskorralduse kujundamise ja korraldamisega tegelevates ühendustest Eestis.

Väljaandja Kleio Ajalookirjanduse Sihtasutus (2008)

Hind 15 €

 

 

 

 

Keraamikast
Koostaja Inge Teder

Väljaandja Eesti Muuseumiühing (2008)

Hind 4 €

 

 

 

 

 

 

 

Kunst ja arhitektuur

Tartu Kunst XXI sajandi algul
Toimetanud Krista Piirimäe ja Maie Raitar

Kauni kujundusega album tutvustab 38 põnevamat maalijat, skulptorit, joonistajat, graafikut ja installatsioonimeistrit, kes on ilmestanud Tartu kunstielu aastatel 2000-2007, olles seega esimene ülevaateteos viimase 30 aasta jooksul Tartu kunstist. 98 leheküljel on 85 reproduktsiooni, igalt autorilt 2 kuni 4, lisaks olulisemad andmed kunstnike elu ja loomingu kohta ning nende endi mõtted omaenese kunstist. Sissejuhatuses on selgitatud albumi koostamise põhimõtteid ning esitatud ülevaade Tartu kunstielust pärast II maailmasõda. Rikkalik ja mitmekesine pildivalik ning kakskeelsed (eesti ja inglise keeles) tekstid teevad raamatu paeluvaks nii Tartu, Eesti kui ka turistidest kunstihuvilistele.

Väljaandja Tartu Kunstnike Liit (2009)

Hind 12 €

 

 

Tartu planeerimisest ja arhitektuurist
Autor Raul-Levroit Kivi

Arhitekt R.-L. Kivi 85. juubeli puhul ilmunud trükis sisaldab valiku artikleid 1950. aastatest kuni 1980. aastateni, Jaan Malini intervjuu juubilariga tema elust ja Tartu kolleegidest ning Kivi tööde nimekirja ja artiklite bibliograafia. R.-L. Kivi pole kunagi töötanud Tartu peaarhitekti ametikohal, kuid paljude jaoks on just tema Tartu peamine arhitekt, legendaarse Arnold Matteuse töö jätkaja. Raul Kivi on olnud ka aktiivne arvamuseavaldaja ajakirjanduses, tema artiklites peegeldub Tartu sõjajärgne kujunemine. Nendes on palju sellist, mis on aktuaalne tänagi, andes põhjuse nende taaspublitseerimiseks.

Väljaandja Eesti Arhitektuurimuuseum (2005)

Hind 5 €

 

 

Tööraamat / A life’s work
Autor Leila Pärtelpoeg

Tööraamat on sisearhitekti ja mõisate kujundaja Leila Pärtelpoja elutööraamat. Raamat sisaldab tema tööde kirjeldusi, värvikaid juhtumisi, autori joonistusi ja jooniseid, fotosid
mitmelt autorilt.

Väljaandja Eesti Sisearhitektide Liit (2011)

Hind 20 €

 

 

 

 

 

Pööningul / Auf dem Dachboden
Autor Leila Pärtelpoeg

Raamat Leonhard Martin Vene kogutud mööblist, mida hoitakse ja eksponeeritakse Olustvere lossis.

Väljaandja Disainijaam (2005)

Hind 15 €

 

 

 

 

Kaotused ja leidmised 1854. Julie Hageni pöördeline aasta kirjades
Koostaja Christin Conrad

„Mulle on vahepeal selgeks saanud, et ma saaksin väga õnnetuks, kui ma oma kunsti, millega ma seesmiselt nii ühte põimitud ja seotud olen, mille olen endale pikkade kibedate aastatega raskelt kätte võitnud, peaksin ohverdama abieluõnne nimel. Ma ei tea aga, kui suur see õnn on ja olla võib, sest paraku on mul eeskätt alati silme ees vaene ema oma kannatlikkusega, oma taevaliku headuse ja alandlikkusega, ja seal pean ometi ütlema: ei, see ei ole õnneideaal, sel juhul pigem surm.” (Julie Hageni kiri Ludwig Schwarzile, 1854.)
Raamat kajastab pöördelist 1854. aastat tuntud baltisaksa kunstniku Julie Hagen-Schwarzi (1824–1902) elus ja põhineb tema perekonna kirjavahetusel. Murrangulised sündmused 1854. aastal ei puuduta mitte ainult Tartu ülikooli joonistusprofessori August Matthias Hageni andekat tütart Julie Hagenit, vaid ka paljusid teisi nende pere liikmeid ja tuttavaid. Rooma, Tartu ja Peterburi vahel liikunud kirjad annavad vahetu pildi ajastu mõtteviisist ja tavadest. Teose peategelastele, Julie Hagenile ja Tartu ülikooli astronoomile Peter Carl Ludwig Schwarzile, kujunes 1854. aastal peetud kirjavahetus kauniks õnneliku lõpuga armastus- ja kosimislooks.

Väljaandja Eesti Ajaloomuuseum (2013)

Hind 5 €


August Matthias Hagen. Kunstniku reisipäevikud 1820–1821

Koostaja Epp Preem

18.–19. sajandil muutusid tavapäraseks baltisaksa kunstnike õpirännakud Saksamaale, Šveitsi, Austriasse ja Itaaliasse. 1820. aasta juunis rändas sinnamaile ka August Matthias Hagen (1794–1878), hilisem Tartu ülikooli joonistusõpetaja, keda on peetud oma põlvkonna andekaimaks baltisaksa loodusmaalijaks. Rändurielu muljed jäädvustas Hagen reisipäevikuis, mis kirjeldavad kaasahaaravalt tema visadust ja kannatusi sellel enamasti jalgsi sooritatud teekonnal. Ta töötas iga ilmaga nii külmas kui ka sajus: tema joonistused ja päevikumärkmed on sageli veepritsmetest laiali läinud. Oma rännakul ei jätnud Hagen kasutamata võimalust külastada muuseume ning galeriisid, käia ooperis, teatris ja kontserdil. Hageni täpne ja lennukas stiil maastikumaalijana kujunes välja just neil matkadel.

Raamat pakub huvitavat lugemist nii kunstiajaloolastele, ajaloolastele kui ka kõigile teistele sellest ajastust ja inimestest huvitatutele.

Väljaandja Eesti Ajaloomuuseum (2011)

Hind 6 €

Märkmikud

Tartu Linnamuuseumi märkmikud
Tartu Linnamuuseumi ajaloohõnguliste märkmike puhastele valgetele taaskasutatud paberist lehtedele on mõnus kirjutada ja joonistada. Valikus on märkmikud, mille vahelt võib aga leida inspireerivaid pilte muuseumi kogus olevatest samovaridest või saada hoopis uusi teadmisi keskaja ja arheoloogia kohta.

Suurused ja hinnad:
Väike märkmik (13×19 cm) 6,1 €
Suur märkmik (19×27 cm) 6,5 €

 

Tartu Linnamuuseumil on äsja välja tulnud ka uus märkmik, mille lehtede vahelt leiab Linnamuuseumi ja filiaalide 2018. aasta sündmused.

Graafiline disain ja fotod: Tuumik

Hind: 6,50 €
Suurus: 10×15 cm

 

 

 

 

Ehted

Messingehted

Vanakaruvalukojas valmistatud ehetevalikus leidub nii leidudest inspireeritud ehteid kui ka fantaasiaehteid – sõrmuseid, ripatseid, käevõrusid jpm.

Hind: 5–22 €
Valmistaja: Vanakaruvalukoda OÜ

Veepudelid
Veepudel 600ml, BPA vaba

Tartu Linnamuuseumi veepudel

Tartu Linnamuuseumi poes on müügil toredad joogipudelid, millega on mugav vett kaasas kanda ning mis sobivad suurepäraselt kingituseks.

PS Dorpatis on see kõige parem keelekaste!

Kujundus: Maari Soekov
Materjal: BPA-vaba plastik
Mahutavus: 600 ml
Hind: 12 €

Muu

Ternespiimapulber

Ternespiimapulber on eriliste omadustega tervisetoode. Seda valmistatakse piimast, mida lehm lüpsab pärast poegimist. Ternespiimas on tavapiimaga võrreldes ligikaudu kaks korda kõrgem kuivaine- ja umbes viis korda kõrgem valgusisaldus. Seda põhjustavad eelkõige immuunglobuliinid, mida poegimisjärgne ternespiim sisaldab 5-10% (tavapiimas 0,06%). Immuunglobuliinid ehk antikehad (IgA, IgG1, IgG2, IgM) kaitsevad organismi paljude üldlevinud bakter- ja viirusnakkuste vastu.

Naturaalse ternespiima raske kättesaadavus ja lühike säilivus seab kasutamisele piirid. Nende ületamiseks on Teadus ja Tegu OÜ hakanut tootma kodumaist ternespiimapulbrit. See on valmistatud tervetelt ja heades tingimustes peetavatelt lehmadelt saadud toorme sublimatsioonkuivatusega (lüofiliseerimisega), kus vesi eemaldatakse jäätatud olekus. Tänu madalale temperatuurile säilitavad ternespiima antikehad naturaalse bioloogilise aktiivsuse ka pulbris. Pulbri kuivainesisaldus on ternespiima kuivainesisaldusest umbes 4 korda kõrgem, kusjuures koostisosade toime ja omavaheline suhe jääb endiseks. Sellist pulbrit on võimalik kuivas, jahedas ning valguse eest kaitstuna säilitada hermeetilises pakendis kuni kaks aastat.

Kogus (ühes pakendis):

Hind: 9