Tartu Linnamuuseumi poest võib leida raamatuid, mis on seotud Tartu või muuseumi ajalooga ja siin eksponeeritud näitustega.

Üle jõe Tartu. Paigad, lood ja inimesed

Raamat sai alguse linnamuuseumi algatatud kaheaastasest Üle Jõe projektist (2015–2016), mille tegevuste keskmes oli ajalooline Ülejõe piirkond. Üle Jõe sündis muuseumi soovist suhestuda tihedamini linna kogukonnaga.

Tartu Linnamuuseumi kirjastamisel ilmunud raamatu koostajad on Marge Rennit ja Keiu Telve, toimetaja Lea Teedema, keeletoimetaja Ene Nagelmaa ning kujundaja Peeter Paasmäe.

Artiklite-kaastööde autorid on Arvi Haak, Marge Rennit, Kaari Siemer, Kristiina Tael, Eevi Kärdla, Enn Veenpere, Ille Palm, Ene Puusemp, Anu Sillastu, Aare Nõmm, Vahur Aabrams, Lea Jürgenstein, Toomas Jürgenstein, Keiu Telve, Tenno Teidearu ja Liina Rajaveer.

Raamatu väljaandmist toetasid Tartu linn ja Eesti Kultuurikapitali Tartumaa sihtkapital.

Hind 27 eurot.

 

 

Tartu Linnaajaloo Muuseumide aastaraamat (22)

„Pühakutest patusteni Tartu ajaloos”

Kogumikus leidub erinevaid Tartu aja- ja kultuuriloole pühendatud kirjutisi. Nele Dresen teeb ülevaate 1980ndate lõpus ja 1990ndate esimesel poolel muinsuskaitseliikumisest välja kasvanud taarausuliste liikumisest Tõlet ning Siim Lill vaatleb esoterismiuuringute ajalugu ja luuletaja Ernst Enno loomingu seost esoteerikaga.

Jens Raevald uurib prostitutsiooni levikut Tartu erinevates piirkondades 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Politseivalitsuse andmetele tuginedes võib väita, et Ülejõe oli linna teiste piirkondadega võrreldes Tartu prostitutsiooni keskus.

Uurimuste rubriigi lõpetab Kristi Musteikise kirjutis, mis toob selgust kahe Tartu tuntud kohviku ja nende omanike, Luchsingeride ja Wernerite perekonna loos.

Pikemalt peatutakse kirjandusmuuseumide teemal: Maarja Vaino arutleb kirjanike muuseumide vajalikkuse üle ning Meeli Väljaots teeb ekskursi Oskar Lutsu majamuuseumi ajalukku selle külalisraamatute põhjal.

Kogumiku lõpetavad ülevaated muuseumide tegevusest ja kogude täiendusest aastatel 2017–2018.

Aastaraamatut esitletakse Tartu linnaajaloo päeval, 30. oktoobril kell 16 Tartu linnamuuseumis.

 

Aastaraamatud

Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2017 (nr 21)

Koostajad ja toimetajad: Marge Rennit, Arvi Haak

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 10 €

 

 

 

 

 

 

 

Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2015 (nr 20)

Koostajad ja toimetajad: Marge Rennit, Kadi Kähär Peterson

Väljaandja Tartu Linnamuuseum
Toetas Eesti Kultuurkapital

Hind 8 €

Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2013 (nr 19)
Koostaja ja toimetaja Marge Rennit

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 5 €

Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2012 (nr 18)
Koostajad ja toimetajad: Marge Rennit, Heivi Pullerits, Maris Viibur

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 5 €

Loe veebis!

Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2011 (nr 17)
Koostaja ja toimetaja Marge Rennit

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 4 €

Loe veebis!

Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2010 (nr 16)
Koostaja ja toimetaja Marge Rennit

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 3 €

Loe veebis!

Tartu Linnamuuseumi aastaraamat 2009 (nr 15)
Koostaja ja toimetaja Marge Rennit

Väljaandja Tartu Linnamuuseum

Hind 2 €

Loe veebis!

Tartu Linnamuuseumi trükised

Friedemann Goebel „Jenast Emajõe äärde. Kirjad kaugetest aegadest”

Toimetajad Marge Rennit (peatoimetaja), Mare Rand ja Kristi Metste

Tõlkis Kiira Schmidt

Väljaandja Tartu Linnamuuseum
Toetas SA Tartu Kultuurkapital

19. sajandist on pärit rida Tartuga seotud mälestusi, mis pole erinevatel põhjustel tänasele huvilisele lihtsasti kättesaadavad. Enamasti on tegu vahetute ja värvikate Tartu olustiku, kultuurielu ja siin tegutsenud inimeste kirjeldustega. Tartu Linnamuuseum on alustanud Tartuga seotud ajaloolise memuaarkirjanduse publitseerimist.

Käesolevas, memuaaride sarja teises teoses avaldatakse esmakordselt Tartu Ülikooli omaaegse keemia- ja farmaatsiaprofessori Friedemann Goebeli kirjad abikaasale aastaist 1828–1829. Kirjade põhiosa kajastab autori elu Tartus. Lisaks akadeemilise elu tutvustamisele on palju ruumi pühendatud Tartu olustikule ja siinsele elukorraldusele. Kirjeldused on detailirohked, värvikad ning kirja pandud ladusas stiilis.

Hind 10 €

Emil Andersi mälestused
Toimetajad Marge Rennit ja Heivi Pullerits

Tõlkis Aira Võsa

Väljaandja: Tartu Linnamuuseum
Toetasid Eesti Kultuurkapital ja Tartu Kultuurkapital

Hind 10 €

Tartu mälestusmärgid ja dekoratiivskulptuurid.
Koostaja Eevi Kärdla

Hind 5 €

Linnamuuseum ja tema aeg (2009)
Koostaja Heivi Pullerits

Koguteos jätkab 1927. aasta koguteosega „Tartu” (koostaja Edgar Kant) ning 1980. aaasta väljaande „Tartu ajalugu” (koostaja Raimo Pullat) traditsioone, keskendudes eelkõige kultuuriloole. Käsitlemist leiavad usuelu, haridus, meditsiin, teater, muusika, kunst ja sport, samuti siinsed raamatukogud, arhiivid, muuseumid, aga ka kirjandus ning ajakirjandus.

Hind 3,5 €

Gustav Matto mündikollektsioon Tartu Linnamuuseumis (2007)
Koostaja Teesi Kivivare

Hind 2 €

Tartu. Ajalugu ja kultuurilugu
Koostaja Heivi Pullerits

Teos esitleb Tartut rohkete traditsioonidega linnana: linnana, mille märksõnadeks on haridus, meditsiin, teater, muusika, usuelu, kunst ja sport. Tartu on ka raamatukogude, arhiivide ja muuseumide linn. Seal on elanud ja töötanud inimesed, kes panid aluse eesti kirjandusele ja ajakirjandusele. Raamat ilmub Tartu Linnavalitsuse tellimusel ja toetusel.

Hind 15 €

Kangas hansalinnas
Autor Riina Rammo

42-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat

Väljaandja Tartu Linnamuuseum (2009)

Hind 2,5 €

Raul-Levroit Kivi. Arhitekt kui dirigent. Artikleid, projekte, mälestusi

Raul-Levroit Kivi oli aktiivne publitsist ning avaldas ajakirjanduses üle 100 erialaartikli. Tema artiklites peegeldub Tartu sõjajärgne kujunemine. Nendes on palju sellist, mis on aktuaalne tänagi, andes põhjuse nende taaspublitseerimiseks. Osaliselt on need koondatud tema 85. aasta juubeli puhul Eesti Arhitektuurimuuseumi poolt välja antud trükisesse «Tartu planeerimisest ja arhitektuurist. Artikleid ja mälestusi» (2005). Raamatu koostaja soovis seni vaid ajakirjanduse kaudu kättesaadava osa R.-L. Kivi Tartu linnale olulistest arhitektuurialastest kirjutistest koondada artiklikogumikku, muutes tema pärandi kättesaadavaks tänastele ja tulevastele linnaplaneerijatele.

Artiklikogumiku koostas ja toimetas Reet Neithal, kujundas Peeter Paasmäe.

Väljaandja Tartu Linnamuuseum (2017)

Hind 12 €

Tartu ajalugu

Õllelinn Tartu A.Le Coq 1807-2007
Autor Andres Sepp

Raamat käsitleb õlletööstuse ajalugu läbi sajandite, kirjeldatakse ka üldist ajaloolist tausta. Sisaldab külluslikult pildimaterjali. Raamatul on inglise-, soome- ja venekeelne resümee, ka on lisatud allikate, kirjanduse ja illustratsioonide loetelu ning nimeregister.

Väljaandja AS A. Le. Coq (2007)

Hind 20 €

Arheoloogia

Kogumik „Medieval urban textiles in Northern Europe” (2012)
Koostajad ja toimetajad: Arvi Haak ja Riina Rammo

Väljaandja Tartu Linnamuuseum
Toetasid Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Kultuuriteooria tippkeskus

2012. a detsembri lõpul ilmus sarja „Muinasaja teadus” 22. raamatuna inglis- ja saksakeelne teadusartiklite kogumik “Medieval Urban Textiles in Northern Europe”, mis keskendub Põhja-Euroopa linnade kesk- ja varauusaegsetest ladestustest pärit arheoloogilistele tekstiilileidudele ning nende leidude tõlgendusvõimalustele. 173-leheküljeline raamat sisaldab kaheksa artiklit kümnelt autorilt.

Kogumiku artiklid tutvustavad valdkonna tunnustatud spetsialistide uurimistulemusi ning allikmaterjaliks olevaid leide. Tähelepanu on pälvinud enamasti väikeste katketena leitud tekstiilide varasem otstarve ja nende esemete kasutajad. Nendest küsimustest lähtuvalt käsitletakse Londoni (Frances Pritchard), Groningeni (Johanna Zimmerman), Lüneburgi (Rotraut Kahle ja Edgar Ring), Lõuna-Saksa linnade Freiburgi, Heidelbergi ja Kempteni (Klaus Tidow) ja Tartu (Riina Rammo) leide. Tutvustatakse ka eri linnade rõivamäärusi ning Lüneburgi linnaarhiivis säilitatavat 17. sajandi kangasortide näidistekogu. Samuti vaadeldakse Inglise ja Läänemere piirkonna vahelisest tekstiilikaubandusest kaubaplommide põhjal (Geoff Egan), riidevalmistamisega seotud käsitööalade korraldusest keskaegses Elblągis (Jerzy Maik) ja sotsiaalse staatuse uurimisest Tartu kesk- ja uusaegsetest jäätmekastidest päevavalgele tulnud leiuainese põhjal (Arvi Haak ja Erki Russow). Hind 5 €

Importkeraamika Lääne-Eesti linnases 13.–17. sajandil
Autor Erki Russow

Raamat on suunatud esmajärjekorras nendele, kellele pakub huvi Eesti linnade kesk- ja varauusaeg, nendele, kes oma igapäevatöös puutuvad sagedasti kokku arheoloogiliste leidudega. Eesmärgiks on esmalt anda ülevaade, mis võimaldaks hõlpsalt määrata arheoloogilistel uurimistöödel avastatud keraamikat ja ühtlasi tutvustada erinevate pottsepapiirkondade/-keskuste kujunemislugu ning järgnevalt tõlgendada Lääne-Eesti linnadest päevavalgele tulnud vastavaid leide.

Sellest tulenevalt jaguneb raamat kaheks suhteliselt iseseisvaks osaks. Neist esimene kirjeldab Lääne-Eesti linnalistest asulatest leitud importkeraamikat valmistamise koha järgi, tutvustades pottsepakeskusi ning kirjeldades tooteid. Uurimuse teine osa keskendub seevastu importnõude analüüsile Lääne-Eesti erinevates asulates, alustades Lihulast ning lõpetades Kuressaarega. Leidude määramist aitavad lihtsamaks teha ka rohked joonised ja fotod.
Väljaandja Tallinna Raamatutrükikoda (2006)

Hind 18 €

Eesti hilisrauaaja savinõud
Koostaja Andres Tvauri

Teadusmonograafia sarjast Muinasaja Teadus (nr 16).

Väljaandja Ajaloo instituut (2005)

Hind 8 €

Linnusest ja linnast

Muinasaja teadus 14

Hind 5 €

Valik sisukorrast:
Vilma Trummal – arheoloog ja arheoloogide õpetaja 80 (Ain Mäesalu, Ülle Tamla ja Jaan Tamm)
Tabula Gratulatoria
Vilma Trummali avaldatud tööd
Mare Aun: Ehteleide keskaegse Tartu lõunapoolse eeslinna alalt
Mauri Kiudsoo: Tähendusi Varbola Jaanilinna müntide osas
Ivar Leimus: Muraste mündiaare – unikaalne brakteaatide leid 12. saj. keskelt
Mati Mandel: Läänemaa linnused ja linnusepiirkonnad
Ain Mäesalu: Kaitserüüde arendamise põhjustest 13.-17. saj.
Krista Sarv: Arheoloogiline nahk kui infoallikas
Heiki Valk: Viljandi Jaani kiriku kalmistu

Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus 2017

Tutuluse 2017. aasta number räägib Läänemeresoome juurte sasipuntrast, Vastseliinast leitud vägivallale viitavale ühishauast, mõistatuslikest pronkskaussidest Virumaalt, Tartu Maarja kiriku kirikaia matuste dateerimisest, hambahaigustest keskaegses Tartus, muinasehetest ja relvaleidudest jne.

Väljaandja Tartu ülikooli arheoloogia kabinet

Hind 4,75 €

Tutulus 2018

Valik sisukorrast:
Keskaegne prügila Kalamajas – Rivo Bernotas, Keit Randoja
Muumiapalavik Tartu Ülikoolis
Vana DNA – uus sõnumitooja Eesti rahvastiku kohta
Kus tehti Tartust leitud keskaegseid klaasnõusid? – Ain Mäesalu, Ahti Niilisk, Arvi Haak
Viljandi linnuse hästi hoitud saladus – Martin Malve, Anti Lillak
Vägivalla jäljed muistsete saarlaste luudel: ohvrid Viidumäel?

Hind 4,75 €

Kunst ja arhitektuur

Tartu Kunst XXI sajandi algul
Toimetanud Krista Piirimäe ja Maie Raitar

Kauni kujundusega album tutvustab 38 põnevamat maalijat, skulptorit, joonistajat, graafikut ja installatsioonimeistrit, kes on ilmestanud Tartu kunstielu aastatel 2000-2007, olles seega esimene ülevaateteos viimase 30 aasta jooksul Tartu kunstist. 98 leheküljel on 85 reproduktsiooni, igalt autorilt 2 kuni 4, lisaks olulisemad andmed kunstnike elu ja loomingu kohta ning nende endi mõtted omaenese kunstist. Sissejuhatuses on selgitatud albumi koostamise põhimõtteid ning esitatud ülevaade Tartu kunstielust pärast II maailmasõda. Rikkalik ja mitmekesine pildivalik ning kakskeelsed (eesti ja inglise keeles) tekstid teevad raamatu paeluvaks nii Tartu, Eesti kui ka turistidest kunstihuvilistele.

Väljaandja Tartu Kunstnike Liit (2009)

Hind 12 €

Tartu planeerimisest ja arhitektuurist
Autor Raul-Levroit Kivi

Arhitekt R.-L. Kivi 85. juubeli puhul ilmunud trükis sisaldab valiku artikleid 1950. aastatest kuni 1980. aastateni, Jaan Malini intervjuu juubilariga tema elust ja Tartu kolleegidest ning Kivi tööde nimekirja ja artiklite bibliograafia. R.-L. Kivi pole kunagi töötanud Tartu peaarhitekti ametikohal, kuid paljude jaoks on just tema Tartu peamine arhitekt, legendaarse Arnold Matteuse töö jätkaja. Raul Kivi on olnud ka aktiivne arvamuseavaldaja ajakirjanduses, tema artiklites peegeldub Tartu sõjajärgne kujunemine. Nendes on palju sellist, mis on aktuaalne tänagi, andes põhjuse nende taaspublitseerimiseks.

Väljaandja Eesti Arhitektuurimuuseum (2005)

Hind 5 €

Kaotused ja leidmised 1854. Julie Hageni pöördeline aasta kirjades
Koostaja Christin Conrad

„Mulle on vahepeal selgeks saanud, et ma saaksin väga õnnetuks, kui ma oma kunsti, millega ma seesmiselt nii ühte põimitud ja seotud olen, mille olen endale pikkade kibedate aastatega raskelt kätte võitnud, peaksin ohverdama abieluõnne nimel. Ma ei tea aga, kui suur see õnn on ja olla võib, sest paraku on mul eeskätt alati silme ees vaene ema oma kannatlikkusega, oma taevaliku headuse ja alandlikkusega, ja seal pean ometi ütlema: ei, see ei ole õnneideaal, sel juhul pigem surm.” (Julie Hageni kiri Ludwig Schwarzile, 1854.)
Raamat kajastab pöördelist 1854. aastat tuntud baltisaksa kunstniku Julie Hagen-Schwarzi (1824–1902) elus ja põhineb tema perekonna kirjavahetusel. Murrangulised sündmused 1854. aastal ei puuduta mitte ainult Tartu ülikooli joonistusprofessori August Matthias Hageni andekat tütart Julie Hagenit, vaid ka paljusid teisi nende pere liikmeid ja tuttavaid. Rooma, Tartu ja Peterburi vahel liikunud kirjad annavad vahetu pildi ajastu mõtteviisist ja tavadest. Teose peategelastele, Julie Hagenile ja Tartu ülikooli astronoomile Peter Carl Ludwig Schwarzile, kujunes 1854. aastal peetud kirjavahetus kauniks õnneliku lõpuga armastus- ja kosimislooks.

Väljaandja Eesti Ajaloomuuseum (2013)

Hind 5 €

August Matthias Hagen. Kunstniku reisipäevikud 1820–1821
Koostaja Epp Preem

18.–19. sajandil muutusid tavapäraseks baltisaksa kunstnike õpirännakud Saksamaale, Šveitsi, Austriasse ja Itaaliasse. 1820. aasta juunis rändas sinnamaile ka August Matthias Hagen (1794–1878), hilisem Tartu ülikooli joonistusõpetaja, keda on peetud oma põlvkonna andekaimaks baltisaksa loodusmaalijaks. Rändurielu muljed jäädvustas Hagen reisipäevikuis, mis kirjeldavad kaasahaaravalt tema visadust ja kannatusi sellel enamasti jalgsi sooritatud teekonnal. Ta töötas iga ilmaga nii külmas kui ka sajus: tema joonistused ja päevikumärkmed on sageli veepritsmetest laiali läinud. Oma rännakul ei jätnud Hagen kasutamata võimalust külastada muuseume ning galeriisid, käia ooperis, teatris ja kontserdil. Hageni täpne ja lennukas stiil maastikumaalijana kujunes välja just neil matkadel.

Raamat pakub huvitavat lugemist nii kunstiajaloolastele, ajaloolastele kui ka kõigile teistele sellest ajastust ja inimestest huvitatutele.

Väljaandja Eesti Ajaloomuuseum (2011)

Hind 6 €