Alates veebruarist 2017 on seoses kolimisega ligipääs Tartu Linnamuuseumi kogudele piiratud. Septembri lõpu seisuga on osaliselt kättesaamatu ajalooline kogu ja arheoloogiakogu. Täpsema info saamiseks palume ühendust võtta muuseumi peavarahoidja Kaie Jeeseriga aadressil kaie.jeeser@katarina.ee.

 

Tartu Linnamuuseumi kollektsiooni moodustavad:

 • väljakaevamistel ja järelevalvetel kogutud leide ja juhuleide kajastav arheoloogiakogu
 • Linna ruumilist arengut kajastav fotokogu
 • Linna ajalugu käsitlevaid dokumente ja materjale sisaldav arhiivkogu
 • Tartus valmistatud või kasutusel olnud esemeid sisaldav ajalooline kogu
 • Tartuga seotud isikuid ja Tartu linnavaateid kajastav kunstikogu
 • Tartust leitud ja kasutusel olnud rahasid sisaldav numismaatikakogu (sh bonistikakogu)
 • Tartu ja tartlastega seotud audiovisuaalseid salvestusi sisaldav auviste kogu

2017. aasta seisuga on muuseumikogus kokku 171 349 museaali. Muuseumide infosüsteemis Muis on neist leitavad 126 942.
Muuseumi kogudega saab tutvuda Muuseumide infosüsteemis aadressil www.muis.ee.
Sinna on täies mahus sisestatud kunsti-, auviste-, ajalooline- ja numismaatika kogu.
Osaliselt on sisestatud arhiivmaterjalide-, foto- ja arheoloogiakogu.

Õpetus, kuidas muis.ee lehte kasutada Tartu Linnamuuseumi kogudega tutvumiseks:

Kui lehekülg on avatud, siis tuleb Otsingu alamlehelt valida Detailne otsing:

 

Kui Detailne otsing on avatud, siis tuleb valida Muuseumide rippmenüüst Tartu Linnamuuseum:

Seejärel tuleb Nimetuse, Kirjelduse vms lahtrisse kirjutada otsisõna.

 

Tabel: Statistiline ülevaade muuseumikogust seisuga 31.12.2017.

Kogu nimetus (tähis) Museaalide arv MuISis MuISis koos kujutisega
Ajalooline kogu (Aj) – riideesemed, mööbel,tarbeesemed, märgid, lipud, suveniirid jms 14 273 14 273 4087
Arheoloogiakogu (A) – kaevamiste leiud linnast, eeslinnast ja linnuselt ning juhuleiud linna alalt 64 644 37 197 332
Arhiivmaterjalide kogu (Ar) – dokumendid, ajalehed, ajakirjad, plakatid, kaardid, infolehed, käsikirjad, kroonikad, arhiiviraamatud 30 557 20 771 884
Auviste kogu (C) – videokassetid, CDd, DVDd 86 86 0
Fotokogu (F) – must-valged ja värvifotod, negatiivid, digifotod, fotopostkaardid, diapositiivid 53 367 46 175 33 550
Kunstikogu (K) – graafika, maal, skulptuur, tarbekunst 1585 1585 423
Numismaatika ja bonistika (N ja Nb) – mündid ja paberraha 6837 6837 0
KOKKU 171 349 126 942 39 289

Kogudes leiduva materjaliga saab tutvuda ka muuseumis kohapeal. Selleks kirjuta muuseumi peavarahoidjale aadressil kaie.jeeser@katarina.ee

Kogumispõhimõtted

Tartu Linnamuuseum kogub Tartu linna ajalooga ja linnamuuseumi filiaalide teemaga seotud materjale:

 • linna kujunemine ja muutumine ajas,
 • linna valitsemine,
 • linna elanikkond, tema harrastused ja elu-olu,
 • tööstus ja ettevõtlus,
 • äri ja kaubandus,
 • haridus – eelkõige algkool, põhikool, gümnaasium,
 • kohalik teatri- ja muusikaelu (eelkõige laulupeod ja koorid ning teatrielualgusaastad Tartus),
 • repressioonid ja vastupanuvõitlus Tartus,
 • linna ajaloo seisukohalt olulised uurimused,
 • linna kultuurisündmused.

Täpsem ülevaade kogutavast materjalist on siin.

Kui soovid muuseumi kogusse midagi anda, palume pöörduda Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja poole aadressil kaie.jeeser@katarina.ee.
NB! Alates veebruarist 2017 on seoses kolimisega ligipääs Tartu Linnamuuseumi kogudele piiratud. Täpsema info saamiseks palume ühendust võtta muuseumi peavarahoidja Kaie Jeeseriga aadressil kaie.jeeser@katarina.ee.

Fotokogu
Arhiivimaterjalide kogu
Arheoloogiakogu
Numismaatikakogu
Kunstikogu
Ajalooline kogu
Auviste kogu

Kasutamisõigused ja hinnakiri

Muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad:
konsultatsioonitasu 15 €
tellimise põhjal näituse koostamine (üks tund) 20 €
tellimise põhjal ürituse korraldamine (üks tund) 25 €
tellimise põhjal loengu pidamine väljaspool muuseumi (üks tund) 25 € (+transpordikulu)
arheoloogiline järelvalve, konsultatsioon, ekspertarvamus – hind kokkuleppel vastavalt tööde keerukusele ja mahule
museaali pildistamine/filmimine 5 € (uurimis- ja teadustöö eesmärgi tasuta)
museaali digikujutise loomine ja kasutamine 15 € (uurimis- ja teadustöö eesmärgil 3 €)
museaali (foto/ese/arhiivmaterjal) kujutisest väljatrükk printerpaberile (juhul kui kujutis on juba loodud) 6 €
eseme deponeerimine üheks päevaks 5 € + kaasnevad kulud (teistele riigi- ja munitsipaalmuuseumidele lepingu alusel tasuta)

Muuseumi materjalide kasutamise korral on kasutaja kohustatud viitama originaalmaterjalidele.

Näide: viide fotole Tartu Linnamuuseumi kogust TMF 100:1

Näide: viide esemele Tartu Linnamuuseumi kogust TM 350:1 Aj 10:1 või TM 350:1 Aj

Näide: viide arheoloogilisele leiule Tartu Linnamuuseumi kogust TM 430:1 A 27:1 või TM A  27: 1

Kasutamisõigused:

 • Tartu Linnamuuseumi kogude kasutamine on tasuline. Tasumäära aluseks on muuseumi kogude kasutamise hinnakiri.
  Juriidilistele isikutele laenutab Tartu Linnamuuseum oma materjale vastava laenulepingu põhjal. Leping sõlmitakse iga kord eraldi.
  Materjalide kasutamisõigus on ühekordne. Iga järgnev kasutamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada muuseumiga ja kuulub eraldi tasustamisele.
 • Muuseumi materjalide koopiate ja kujutiste edasiandmine ja müümine on ilma Tartu Linnamuuseumiga kooskõlastamata keelatud
 • Tartu Linnamuuseumi kogudes oleva materjali autoriõigus ei kuulu üldjuhul muuseumile, kui ei ole sõlmitud vastavat lepingut.
  Vastava materjali kasutamisel tuleb muuseumivälisel kasutajal kasutamisloa saamiseks pöörduda autori poole.
  Tartu Linnamuuseum ei oma autoriõigusi, ega saa neid jagada kolmandatele isikutele.
 • Muuseumitöötajal on õigus keelduda museaali väljastamisest juhul, kui see võib kahjustada museaali seisundit.
 • Muuseumil on õigus keelduda oma teenustest isikutele, kes on varem kuritarvitanud muuseumi usaldust.