Ettekannete järelvaatamine

35. Tartu Linna ajaloo päev

Tartu Linnamuuseumis 27. oktoobril 2017

Sotsiaalne muuseum

Aastatel 2015-2016 viis Tartu Linnamuuseum läbi Üle Jõe kogukonnaprojekti. Projekt hõlmas Tartu ajaloolist Ülejõe piirkonda, selle eesmärgiks oli laiendada traditsioonilise muuseumi piire erinevate kogukonnale suunatud tegevuste ja kogukonna kaasamise kaudu ning tutvustada laiemalt Tartu üht põnevamat piirkonda. Linnaajaloo päevaga soovisime kokku võtta kaks aastat kestnud Üle Jõe projekti tulemused ning arutada laiemalt selle üle, missugust rolli võiksid muuseumid täita tänases ühiskonnas. Otsisime vastuseid küsimustele, mil viisil saavd muuseumid koostöö kaudukogukonnaga suurendada oma mõju ühiskonnas? Kuidas saavad muuseumid senisest enam kaasa rääkida ühiskonnas toimuvates protsessides, olulistel teemadel oma kogukonnas ja ühiskonnas tervikuna?

Merlin Piipuu, Okupatsioonide Muuseum. Muuseum võib muuta sinu elu

Jaanika Jaanits, Eesti Rahva Muuseum. Muuseumiosalus ühiskondlike muutuste käivitajana

Nele Kangert, Muinsuskaitseamet. Kogukonnaarheoloogia – mis, kellele ja milleks?

Mary-Ann Talvistu, Kumu Kunstimuuseum. Muuseum kui tööriistakast – kuidas noored muuseumi kasutavad ja kogevad?

Marju Rebane ja Merili Madissoo, Valga Muuseum. Projekt “Eesti pulm”: ideest kogemuseni

Sven Lepa, Rahvusarhiiv. Rahvusarhiiv ja rahvas: portaal Topoteek ja ühisloomeprojekt Tartu 1867

Tenno Teidearu, Tartu Linnamuuseum. Kaardirakendus “Ülejõe paigad ja lood”: mälestus, paikkondlikkus ja kogukondlikkus

 

Viikingiaja aarded Eestist

Tõnno Jonuks. Viikingiaegne mütoloogia Skandinaavias (ja natuke ka Eestis)

Daniel Sävborg. The reconstruction of a pre-Christian religion on the basis of written sources

Hermanni kulu ja kirjadega

Roosmarii Kurvits. Ajakirjanduse kodu

Tartu rahu aastapäev

Erkki Bahovski. Eesti diplomaatia pöördepunktid: ajaloolised võrdlused

Peaga linn ja linna pead

Arutelu: Kuidas kujundatakse Tartu linnaruumi?