Raamatu “Üle jõe Tartu” esitlus 14. augustil

with Kommentaare pole

14. augustil kell 16 esitletakse Tartu Laulupeomuuseumis (Jaama 14) raamatut “Üle jõe Tartu. Paigad, lood ja inimesed”. Raamat on esimene niivõrd mahukas teos ühest Tartu linnaosast. Kontserdiga esineb ülejõelane Kaisa Ling.

Raamat sai alguse linnamuuseumi algatatud kaheaastasest Üle Jõe projektist (2015–2016), mille tegevuste keskmes oli ajalooline Ülejõe piirkond. Üle Jõe sündis muuseumi soovist suhestuda tihedamini linna kogukonnaga. “Valisime Ülejõe kui veidi varjul olnud ja salapärase, kuid avastamist väärt Tartu piirkonna,” kirjutavad raamatu koostajad eessõnas. “Teises maailmasõjas enim kannatada saanud Ülejõe hoonestus on kesklinna läheduses tänavate viisi hävinud, samuti on Ülejõel põliselanike osakaal väiksem kui teistes linnaosades – seega tahtsime ise õppida linnaosa paremini tundma ning tutvustada seda ülejõelastele endile ja teistele tartlastele.“

Raamat koosneb kolmest osast. Raamatu esimene ja ühtlasi kõige mahukam osa räägib Ülejõe kujunemisest ja seal aegade vältel toimunust. Teine osa on kokku pandud ülejõelaste mälestuste põhjal. Muu hulgas kirjeldab Aare Nõmm Ülejõe lõhnamaastikke: “Eriti ahvatlev pood asus Puiestee ja Mäe tänava nurgal. See oli oma kuritegelikult magusa lõhnaga sageli komistuskiviks koolist tulles. Sinna kadusid viimased taskuraha kopikad.” Raamatu kolmas osa põhineb etnoloogide Ülejõe elanikega tehtud intervjuudel – käsitletakse lapsepõlve Ülejõel, viimasel veerandsajal aastal siin aset leidnud muutusi, kuid samuti Ülejõega seotud militaarset kuvandit.

Tartu Linnamuuseumi kirjastamisel ilmunud raamatu koostajad on Marge Rennit ja Keiu Telve, toimetaja Lea Teedema, keeletoimetaja Ene Nagelmaa ning kujundaja Peeter Paasmäe.

Artiklite-kaastööde autorid on Arvi Haak, Marge Rennit, Kaari Siemer, Kristiina Tael, Eevi Kärdla, Enn Veenpere, Ille Palm, Ene Puusemp, Anu Sillastu, Aare Nõmm, Vahur Aabrams, Lea Jürgenstein, Toomas Jürgenstein, Keiu Telve, Tenno Teidearu ja Liina Rajaveer.

Raamatu väljaandmist toetasid Tartu linn ja Eesti Kultuurikapitali Tartumaa sihtkapital.

Esitlusel on võimalik soetada raamat soodushinnaga.

Kohtumiseni Ülejõel!