Näituse “Mitut usku Tartu” sügisesed muuseumitunnid

with Kommentaare pole

Tartu Linnamuuseumi näitusega “Mitut usku Tartu” käib kaasas mitmekülgne publiku- ja haridusprogramm. Sügiseks on valminud kaks uut muuseumitundi, üks sobilik eelkõige I ja II kooliastme õpilastele, teine III kooliastme ja vanemate õpilaste jaoks.

Otsimismäng näitusel „Mitut usku Tartu” / I ja II kooliaste / 60–75 min

Tunni eesmärk on anda õpilastele algteadmisi usundiloost ning võimaldada rakendada varasemaid teadmisi ja oskusi. Otsimismängu käigus tutvume viimase sajandi Tartu kireva usueluga, saades näiteks teada, millesse usuvad maausulised, krišnaiidid, katoliiklased ning kuidas on usku käsitlenud meie kuulsad kirjanikud ja kunstnikud. Õpilased lahendavad ülesandeid ning avardavad oma silmaringi usundilooga seotud teemadel. Tund aitab õpilasel teadvustada kultuurilist eripära ning arendada lugupidavat suhtumist maailmavaatelistesse erinevustesse.

Muuseumitund “Kas usud sinagi?” / III kooliaste ja gümnaasium / 45–60 min

Tunni esimeses osas tutvutakse giidi juhendamisel näitusega “Mitut usku Tartu: kirikust kristallipoodi”. Õpilased täidavad ekskursiooni jooksul teemakohased töölehed, kus mitmed küsimused on avatud vastustega ja arutelule ärgitavad.

Tartu viimase sajandi mitmekesist alternatiivset usuelu tutvustava ekskursiooni järel arutatakse ühiselt läbi küsimuste vastused ning õpilased jagavad oma mõtteid seoses usu ja uskumisega. Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues tekib külastuse lõpuks parem arusaam enda ja oma tutvusringkonna seostest usuga. Tund aitab õpilasel teadvustada kultuurilist eripära ning arendada lugupidavat suhtumist maailmavaatelistesse erinevustesse.

Muuseumitunni nimi tuleb ansambli Sõnajalg laulust “Kas usud sinagi?”.

 

 

Rohkem infot haridusprogrammide kuraatorilt: Ants Siim (746 1906, ants.siim@katarina.ee)