Muuseum mahub kohvrisse ja tuleb kooli kohale

with Kommentaare pole

Tartu Linnamuuseum pakub Tartu maakonna (ja lähedaste maakondade) koolidele võimalust tellida kaasahaarav keskaja-teemaline muuseumitund sarjast “muuseum kohvris” oma klassiruumi. Pakume kolme 5., 6. ja 7. klassi ajaloo ainekava toetavat muuseumitundi, sarjast „Keskaja inimese maailmapilt ja eluolu”.

Tunni keskmes on õppevahenditega kohver, milles sisaldub kõik vajalik interaktiivse ja mitmekülgse keskaja-teemalise ajalootunni läbiviimiseks – pop-up näitus, kolmemõõtmeline keskaegse Tartu makett, keskaegsete esemete koopiad, hansakaubandusega seotud lauamängud, keskajateemaliste etüüdide mängimiseks mõeldud tüüpkarakterite rollikaardid ning kostüümielemendid klassikollektiivile.

Muuseumitund avab Tartu näitel keskaja eluolu Eestis ning seob selle mujal Euroopas samal ajal toimunuga.

„Muuseum kohvris” tundide kirjeldused:

Kuidas uuritakse ajalugu? / 5. ja 6. klassile / 45 minutit

Räägime sellest, mis on ajalugu, kes on ajaloolane ja arheoloog ning kuidas ajalugu kirjutatakse. Vaatame, missugust informatsiooni võivad kanda endas arheoloogilised leiud ning mida nende põhjal keskaegse Tartu linnaelu kohta teada on saadud. Tund lõpeb rühmatööga, kus õpilased kehastuvad ajaloolasteks, uurivad vanu tekste ja arheoloogilisi leide ning vastavad nende põhjal küsimustele.

Sees ja väljaspool keskaegset linna / 7. klassile / 45 minutit

Keskaegse Tartu näitel räägime Eesti keskajast, hansakaubandusest ja seisustele tuginevast ühiskonnakorraldusest. Tunni lõpetab rollimäng, kus klassiruum muutub keskaegseks linnaks ja iga õpilane kehastub selleaegseks tegelaseks. Rollimängu jooksul kinnistatakse tunni esimeses pooles õpitut.

Kaupmeeste ja käsitööliste linn / 7. klassile / 45 minutit

Räägime keskaegsetest kauplemisteedest ja linnade rajamisest. Uurime, millised olid peamised kaubad, mis Vanal-Eestimaal ja Liivimaal liikusid. Lisaks õpime tundma tsunftikorda – õpipoisse, selle ja meistreid. Tund lõpeb lauamänguga. Keskaegset neljanumbrilist täringut veeretades võtavad õpilased osa rätsepmeistriks saamise huvitavast teekonnast. Meistri staatuse omandamisel võib takistuseks saada näiteks röövlite kätte sattumine või äpardus rätsepmeistri töökojas. Teisalt võib teekonda kiirendada näiteks uute oskuste kiire omandamine või meistri tütrega abiellumine.

Hind: 35 € / tund + transpordikulu.
NB! Tellides üheks päevaks kaks või enam muuseumitundi, kehtib koolile erihind 25€ / tund!

„Muuseum kohvris” tunni palume tellida vähemalt nädal enne toimumist!

Tartu Linnamuuseum pakub ka teisi muuseumitunde kõigile kooliastmetele. Rohkem infot:

Õpilastele

Info ja tellimine: +372 746 1906 / ants.siim@katarina.ee (Ants Siim, haridusprogrammide kuraator)