Mart Jaanson “Luterlikust koraalist laulupeoni”

with Kommentaare pole

15. mail kl 17.15 peab Mart Jaanson Tartu Linnamuuseumis ettekande teemal “Luterlikust koraalist laulupeoni”.

Ettekandes antakse ülevaade luterliku koraali tunnustest, heidetakse pilk luterliku koraali ning gregooriuse koraali erinevustele ning mõistete „kirikulaul“ ja „koraal“ erinevatele tähendusväljadele.

Vaatluse alla tuleb ka luterliku koraali ajalugu Eestis ning selle roll nii eesti üldlaulupidude kontekstis (alates 1869. aasta üldlaulupeost) kui ka üldlaulupidudele eelnevas koorikultuuris.

Mart Jaanson on EELK Nõo Püha Laurentiuse koguduse õpetaja ja Tartu Ülikooli kunstide osakonna lektor.

Sissepääs ajutise näituse piletiga 2 € / 1 €.