Oskar Lutsu majamuuseum kutsub lasteaia- ja kooligruppe muuseumisse! Meie programmide hulgas on erinevas vanuses lastele ja õpilastele ettevalmistatud ringkäik muuseumis giidi saatel, erinevad muuseumitunnid ja õpitoad.

Koolieelikutele ja I kooliastmele suunatud programmid on täis põnevust ja avastamisrõõmu. Läbi mängude, vahvate lugude, käelise tegevuse ning kirjaniku kodu nägemise jääb muuseum lastele meelde toreda paigana ja suureneb nende lugemishuvi.

II-III kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud programmid toetavad kirjanduse ja meedia ainekavas käsitletavaid teemasid. Interaktiivne muuseumiõpe aitab kinnistada koolis omandatud teadmisi, laiendada silmaringi, arendada kriitikameelt ning suurendada huvi kirjanduse vastu.

Jälgige reklaami, sest lisaks pakume veel ka ajutiste näituste või erinevate tähtpäevadega seotud päevakohaseid muuseumitunde.

 

Info ja tellimine:
+372 746 1900 (Tartu Linnamuuseum) ja
+372 746 1030 (Oskar Lutsu majamuuseum) / meeli.valjaots@katarina.ee
(Meeli Väljaots, kuraator)

Nööbid on ära!
Klassiekskursioonid
Muuseumitunnid
Õpitoad ja draamalood