Ekskursioonid õpilasgruppidele

Pakume ekskursioone igas vanuses õpilastele. Anname majas tehtava ringkäigu ajal ülevaate Oskar Lutsu elust ja loomingust, tutvustame püsi- ja ajutist näitust ning vastame külastajate küsimustele. Ringkäigu kavandamisel arvestatakse õpilaste vanusega.

Giiditasu õpilastele: 15€/grupp

Ekskursioonisoovist palume teada anda vähemalt kolm päeva enne muuseumikülastust.

 

Muuseumitunnid ja õpitoad

Pakume erinevad kirjandusteemalise muuseumitunde ja õpitubasid kõigile kooliastmetele. Gruppide optimaalne suurus on 20–25 last/õpilast. Suurematel rühmadel võiks olla kaasas vähemalt kaks täiskasvanud saatjat. Hind 2 €/õpilane.

Info ja tellimine: +372 746 1030 / +372 5810 9397 / meeli.valjaots@katarina.ee (Meeli Väljaots, kuraator)

Muuseumitundides osalemiseks palume registreeruda nädal enne selle toimumist.

 

 

Koolieelikud

Koolieelikute muuseumitunnid on täis põnevust ja avastamisrõõmu. Läbi mängude, vahvate lugude, käelise tegevuse ning kirjaniku kodu nägemise jääb muuseum lastele meelde toreda paigana ja suureneb nende lugemishuvi. Aias on võimalik liikumis- ja otsimismänge mängida. Tunni koostame dialoogis õpetajaga laste vanust arvestades.

 

I kooliaste

I kooliastme muuseumitunnid toetavad eesti keele ja inimeseõpetuse ainekavades käsitletavaid teemasid.

 

Lapsepõlvelood, 45 minutit

Draamaloo eesmärk on lapsi kaasates tutvuda kirjaniku kodu ja tema lapsepõlvega. Üles astuvad tegelased kirjaniku lapsepõlvest ja tema lastejuttudest. Osalejad saavad nukkude ja muude rekvisiitidega valida endale rolli. Lugu kannab kodusoojus ja austus igapäevase leiva vastu.

Nukitsamees loeb, 45 minutit

Muuseumitunni eesmärk on õpilaste tähelepanu ja jutustamisoskuse arendamine. Otsime lastega mängu käigus muinasjutte ja aitame nukke ja teisi rekvisiite appi võttes neid Nukitsamehele jutustada.

Detektiivimäng, 45 minutit

Eesmärkideks on funktsionaalse lugemisoskuse, analüüsi- ja koostööoskuse arendamine. Õpilased kehastuvad ümber uurijateks ja väikerühmades erinevaid põnevaid ülesandeid lahendades otsitakse raamatuvarast (tuvastatakse sõrmejälgede põhjal kahtlast isikut, korrastatakse sassiläinud tekste jne).

 

4.–7. klasside eesti keele ja kirjanduse võistlusmäng „Nööbid on ära”

Oskar Lutsu majamuuseum korraldab 4.–7. klasside eesti keele ja kirjanduse võistlusmängu „Nööbid on ära”.

Järgmine võistlusmäng tuleb 2020. aasta kevadel.

II ja III kooliaste

II ja III kooliastme muuseumitunnid toetavad eesti keele ja kirjanduse, inimeseõpetuse ja ajaloo ainekavades käsitletavaid teemasid.

 

Oskar Lutsu elust ja loomingust, 45 minutit

Muuseumitunni eesmärgiks on õpilastele rühmatöö käigus mänguliste võtete abil tutvustada kirjaniku kodu, tema elu ja loomingut. Tunni kavandamisel võetakse arvesse, kas õpilased on juba „Kevade” läbi lugenud või alles hakatakse teost käsitlema.

Eesti kool Lutsu ajal, 45 minutit

Tunni eesmärgiks on teada saada, kuidas lapsed umbes 100 aasta tagasi koolis käisid, mida õppisid ja milliseid vahendeid selleks kasutati. Näiteid saavad õpilased otsida muuseumi väljapanekust ja „Kevade” filmi katkendist.

Igal asjal oma lugu, 45 minutit

Eesmärgiks on õppida vaatlema muuseumis leiduvaid esemeid, arendada kirjeldamis- ja jutustamisoskust.

Oskar Lutsu kodus, 20. sajandi esimese poole autentsetes ruumides saavad õpilased vaadelda ja kirjeldada 19.–20. sajandist pärit ajaloohõngulisi esemeid.

Gümnaasiumiaste

Gümnaasiumiastmele mõeldud muuseumitunnid toetavad eesti keele ja kirjanduse ning sotsiaalainete valdkonna ainekavades käsitletavaid teemasid.

 

Oskar Lutsu elust ja loomingust, 45 minutit

Eesmärgiks on rühmatöö käigus tutvuda kirjaniku koduga (20. sajandi alguse autentsed ruumid ja esemed), tema perekonna lugude ja loominguga. Fookuses on kirjanik kui Tartu linna armastatud kodanik, abikaasa ja isa.

Pilk filmimaailma, 45 minutit

Kirjanik Oskar Lutsu majamuuseumis toimuva tunni eesmärgiks on tutvuda Eesti filmi ajalooga ja Oskari noorema venna Theodor Lutsu elu ning loominguga. Samuti on   interaktiivse tunni fookuses Lutsu teoste ainetel loodud filmid ja nende loojad ning filmiretseptsiooni aspektid.

Oskar Luts nooreestlaste ajastul, 45 minutit

Tunni eesmärgiks on tutvustada noor-eestlasti ja kirjandusliku liikumise suundumusi ning rääkida Lutsu kui nende kaasaegse kirjandusse tulekust ja eripärast. Sobib “Noor-Eesti” liikumise käsitluse lõpetamiseks.

 

Muuseumitunnid Tartu Linnamuuseumi harumuuseumides

Muuseumitunde ja õpitubasid pakuvad ka teised Tartu Linnamuuseumi harumuuseumid: