Oskar Lutsu majamuuseum kutsub lasteaia- ja kooligruppe muuseumisse! Meie programmide hulgas on erinevas vanuses lastele ja õpilastele ettevalmistatud ringkäik muuseumis giidi saatel, erinevad muuseumitunnid ja õpitoad.

Koolieelikutele ja I kooliastmele suunatud programmid on täis põnevust ja avastamisrõõmu. Läbi mängude, vahvate lugude, käelise tegevuse ning kirjaniku kodu nägemise jääb muuseum lastele meelde toreda paigana ja suureneb nende lugemishuvi.

II-III kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud programmid toetavad kirjanduse ja meedia ainekavas käsitletavaid teemasid. Interaktiivne muuseumiõpe aitab kinnistada koolis omandatud teadmisi, laiendada silmaringi, arendada kriitikameelt ning suurendada huvi kirjanduse vastu.

Jälgige reklaami, sest lisaks pakume veel ka ajutiste näituste või erinevate tähtpäevadega seotud päevakohaseid muuseumitunde.

 

Info ja tellimine:
+372 746 1900 (Tartu Linnamuuseum) ja
+372 746 1030 (Oskar Lutsu majamuuseum) / meeli.valjaots@katarina.ee
(Meeli Väljaots, kuraator)

Nööbid on ära!

Oskar Lutsu majamuuseum (Riia 38) korraldab 7. – 16. märtsini
4. – 7. klasside eesti keele ja kirjanduse võistlusmängu

„Nööbid on ära”

Võistlusülesannetest ja nende hindamisest

Esimese ülesandena ootame kolme küsimust kirjanik Mika Keränenile, millele linnakirjanik võistlusmängu pidulikul lõpetamisel vastab.

Küsimused peavad olema vormistatud PDF-failina, failis peab olema kindlasti järgmine info: kool, klass, meeskonnaliikmete nimed, õpetaja nimi.
Fail tuleb saata hiljemalt 6.märtsi õhtuks e-posti aadressil meeli.valjaots@katarina.ee
Iga läbimõeldud ja sisuka küsimuse eest on võimalik teenida 1 lisapunkt (kokku 3 punkti).

7. – 16. märtsini lahendatakse ülesandeid Oskar Lutsu majamuuseumis.

Ülesannete fookuses on Oskar Lutsu „Kevade” ja Mika Keräneni lasteraamatud.
Soovitame võimalusel lugeda: “Salapärane lillenäppaja”, 2011; “Professor Must”, 2013; “Kuldne Lurich”, 2014; “Küttepuuvargad”, 2015; “Jõmmu”, 2016; “Fantoomrattur”, 2017.

Õppekavast lähtuvalt keskendume sel korral:
teksti liikide tundmisele – tarbetekst ja ilukirjanduslik tekst (näiteks kirja vormistamine, tekstide eristamine jne);
teksti ülesehitusele;
eesti keele õigekirja õppekavakohasele tundmisele;
funktsionaalsele lugemisoskusele, loetust arusaamisele;
muuseumi väljapanekutest info otsimisele.

Hindame ülalnimetatud raamatute tundmist, head eesti keele tundmist, keeleteadmiste rakendamist tekstiloomes ja loomingulisust.
Kõikide ülesannete eest on võimalik koguda maksimaalselt 50 punkti + 3 lisapunkti sisukate küsimuste eest kirjanikule.
Ülesannete lahendamiseks on igal rühmal muuseumis aega kuni 60 minutit.
Ülesannete lahendamist hõlbustab sujuv meeskonnatöö ja läbimõeldud ning põhjendatud töö- ja rollijaotus ning oskuslik ajakasutus.

Võistlusmängule registreerimisest

Ootame 4. – 7. klassidest neljaliikmelisi võistkondi.
Võistlus toimub kahes vanusekategoorias: 4. – 5. klassi ja 6. – 7. klassi õpilased.
Registreerimine 7. veebruarist 5. märtsini e-posti aadressil meeli.valjaots@katarina.ee

Registreerumisel palume kirja panna järgmised andmeid: kool, klass, meeskonnaliikmete nimed, õpetaja nimi ja mobiilinumber.

Kõiki osalejaid ootame 21.märtsil kell 12 Tartu Linnamuuseumi (Narva mnt 23) saali võistlusmängu pidulikule lõpetamisele, kus Tartu linnakirjanik Mika Keränen kuulutab välja võitjad ja vastab õpilaste esitatud küsimustele. Lahkesti jagab kirjanik ka autogramme laste isiklikesse kaasavõetud tema poolt kirjutatud raamatutesse.

KOHTUMISENI!

Klassiekskursioonid

Oskar Lutsu majamuuseum pakub ekskursioone igas vanuses õpilastele. Giid annab majas tehtava ringkäigu ajal ülevaate Oskar Lutsu elust ja loomingust, tutvustab püsi- ja ajutist näitust ning vastab külastajate küsimustele. Ringkäigu kavandamisel arvestatakse vastava rühma laste vanusega.

Ekskursioon tuleb tellida vähemalt 3 päeva enne muuseumikülastust!

Kestus 45 minutit
Hind 2 €/ õpilane

Info ja tellimine: +372 746 1030 / meeli.valjaots@katarina.ee (Meeli Väljaots, kuraator)

Muuseumitunnid

Oskar Lutsu majamuuseum pakub erinevaid kirjandusteemalisi muuseumitunde kõigile vanuseastemetele.
Muuseumitundides osalemiseks palume registreeruda 1 nädal enne selle toimumist!

Gruppide optimaalne suurus 20 – 25 last/õpilast. Suurematel rühmadel võiks olla kaasas vähemalt kaks täiskasvanud saatjat.
Hind 2 € /õpilane

Info ja tellimine:
+372 746 1900 (Tartu Linnamuuseum) ja
+372 746 1030 (Oskar Lutsu majamuuseum) / meeli.valjaots@katarina.ee (Meeli Väljaots, kuraator) Muuseumitundide läbiviimiseks palume registreeruda 1 nädal enne selle toimumist!

 

 • Oskar Lutsu elust ja loomingust / II–III kooliastmele / 45 minutit
  Õpilased tutvuvad rühmatöö käigus mänguliste võtete abil kirjaniku kodu, tema elu ja loominguga. Muuseumitunni kavandamisel arvestatakse vastava rühma laste vanusega.
 • Oskar Luts nooreestlaste ajastul / gümnaasiumile / 45 minutit
  Tund algab sissejuhatusega nooreestlastest ja liikumise suundumustest ning Lutsu kui nende kaasaegse kirjandusse tulekust ja eripärast. Sobib “Noor-Eesti” liikumise käsitluse lõpetamiseks.
Õpitoad ja draamalood

Oskar Lutsu majamuuseum pakub erinevaid kirjandusteemalisi õpitubasid kõigile vanuseastmetele.
Õpitubades osalemiseks palume registreeruda 1 nädal enne selle toimumist!

Gruppide optimaalne suurus 20 – 25 last/õpilast. Suurematel rühmadel võiks olla kaasas vähemalt kaks täiskasvanud saatjat.
Hind 2 € /õpilane

 

 • Lapsepõlvelood/ koolieelikutele ja I koolistmele/ 45 minutit
  Draamaloos astuvad üles tegelased kirjaniku lapsepõlvest ja tema lastejuttudest. Osalejad saavad nukkude ja muude rekvisiitidega valida endale rolli. Lugu kannab kodusoojus ja austus igapäevase leiva vastu.
 • Nukitsamees loeb / koolieelikutele ja I kooliastmele / 45 minutit
  Nukke ja teisi rekvisiite appi võttes loeme või jutustame lugusid. Otsime lastega mängu käigus muinasjutte ja aitame neid Nukitsamehel jutustada.
 • Detektiivimäng: „Kes laskis parve põhja?„ / I – II kooliastmele / 45 minutit
  Õpilased tutvuvad parve põhjalaskmise looga raamatust „Kevade„. Seejärel kehastutakse ümber uurijateks ja lahendatakse väikerühmades erinevaid põnevaid ülesandeid (tuvastatakse sõrmejälgede põhjal raamatuvaras, korrastatakse sassiläinud tekste jne). Muuseumitunni kavandamisel arvestatakse vastava rühma laste vanusega.
 • Meie kodu – Tartu /Tammelinn / koolieelikutele – täiskasvanutele / 45 – 90 minutit
  Vastavalt osalejate vanusele on selle teema raames võimalik mängida aias (näiteks võistlusmäng „Isaga linna”)või osaleda linnaruumis toimuvas otsimis-orienteerumismängus (Tammelinnas või Tartu kesklinnas).