Loeng: Viikingimustrid Eesti leidudel

with Kommentaare pole

Indrek Jets esitab 7. detsembril loengu “Viikingimustrid Eesti leidudel”. Loeng toimub näituse “Viikingiaja aarded Eestist” raames.


Viikingite keeruline loomornamentika kaunistab hulka Eestist leitud muinasesemeid. Millisena joonistub välja eestlaste ja skandinaavlaste suhe nende mustrite leviku asjaolude põhjal? Kuidas on see muutunud aja jooksul ja erinenud piirkonniti? Kuidas sellist mustrit mõista? Mida võib aimata tollaste inimeste maailmapildist? Kas Eesti oli osa viikingite kultuuriruumist? Nendele küsimustele otsime koos arheoloogiadoktori Indrek Jetsiga vastuseid 7. detsembril kl 17.00 Tartu Linnamuuseumis.

Sissepääs loengule muuseumi sooduspiletiga 2 €.