Tartu Laulupeomuuseum kutsub klassigruppe muuseumisse! Meie programmide hulgas on lai valik muuseumitunde ja vahvaid õpitubasid igale vanuseastmele. Lisaks pakume klassikalist muuseumiekskursiooni ja jõuluprogramme.

Ekskursioonid laste- ja õpilasgruppidele

Info ja tellimine: +372 746 1021 / +372 5301 4821 / katrin.valja@katarina.ee
(Katrin Välja, giid-ürituste korraldaja)

Ekskursioon giidiga, hind: 15 €

Ekskursioon tuleb tellida vähemalt kolm päeva enne muuseumikülastust.
Muuseumitund tuleb broneerida vähemalt nädal enne külastust.

 

UUS! Õpituba “ASTUGE LAVALE!”

Kutsume lapsi  meie uuele (18. augustil 2020 avataud) teatrikorrusele, et proovida mida tähendab töö teatris. Õpitoas saavad rolli sisse elada mitte ainult näitlejad, vaid ka kostümeerija, lavastaja, helitehnik, valgustaja, kunstnik… Igaüks leiab sobiva ameti ja koostööna, nagu ka päris teatris, valmib etendus! Räägime teatritegemisest selle sünnikohas ja teeme ise koos lastega etenduse.PS. Sobib vanusele 6-12 a.Vajalikud on vahetusjalatsid.

Kestus 60 minutit Hind 3 €/õpilane (õpetajad tasuta)

UUS! Õpituba “MEIE VANEMUINE”

Sobib vanusele 13–19 a.

Uuel teatri püsinäitusel „EESRIIE ÜLES! Vanemuine 150„ tutvume Vanemuise Seltsi tegemistega aastatel 1870–1903 Jaama tänaval enne kutseliseks teatriks kasvamist, kuidas tehti esimesi eestikeelseid tükke Koidula eestvedamisel? Kuidas jätkus teatritegemine peale Koidula lahkumist? Kuidas tehti teatrit harrastusena põhitöö kõrvalt? Kas naised pääsesid teatrilavale? Neile ja paljudele muudele küsimustele saamegi vastused.Teeme juttu esimesest kutselisest teatrimehest August Wierast, tema juhitud trupist ja orkestrist.  ja kutselise teatri laienemisest preaguseks Vanemuiseks. Millal tehti algust balleti, millal ooperiga…  Lõpetuseks lõbus kiire mälumäng!

Kestus 45 minutit Hind 2 €/õpilane (õpetajad tasuta)

 

Eelkooliealistele ja I kooliastmele

ÕPITUBA: Kõik on staarid!

Kutsume kõiki lapsi ekspositsioonilavale, et proovida mida tähendab töö teatris. Õpitoas saavad rolli sisse elada mitte ainult näitlejad, vaid ka kostümeerija, lavastaja, helitehnik, valgustaja, kunstnik… Igaüks leiab sobiva ameti ja koostööna, nagu ka päris teatris, valmib etendus! Räägime teatritegemisest selle sünnikohas ja teeme ise koos lastega etenduse.
PS. Vajalikud on vahetusjalatsid.

Kestus 60 minutit
Hind 3 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

ÕPITUBA: Elu Tartus Jaama tänaval 150 aastat tagasi

Õpitoas meisterdame ja värvime paberist kostüüme ja dekoratsioone. Ühistööna valmib ajastukohane omalooming, mis jääb osalenutele üritust meenutama. Programm sobib hästi esmaseks muuseumiga tutvumiseks. Materjalid ja töövahendid muuseumi poolt.

Kestus 60 minutit
Hind 3 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

ÕPITUBA: Riie ei riku meest… Rahvariided tööl, argielus ja peol

Räägime lähemalt esivanemate riietest. Kuna rahvariided ja laulupidu on tänapäeval juba peaaegu sünonüümid, siis räägimegi nüüd nendest koos. Saame teada, kui tähtsad oli rahvariided meie esivanematele. Kus, millal ja kuidas neid kanti. Kuidas valmistati. Millised on Eesti eri piirkondade rahvariiete erinevused ja sarnasused ning milline on olnud naaberriikide mõju nende kujunemisel. Ühistööna (värvime, lõikame, kleebime) valmib laulupeopilt.

Kestus 60 minutit
Hind 3 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

Meelika Kaarna õpituba „Lustakas liikumine”

Õpituba kahele vanusegrupile, lasteaia- ja algklasside õpilastele (4–6-aastastele või 7–10-aastastele), kus õpitakse üheskoos pärimustantse tantsides lustakalt liikuma. Kuidas sünnib tantsumuster ja mis on tuntumad lastetantsud?

Lisaks õppimisele ja koostööle on tunnis kõige olulisem liikumis- ja tantsurõõmu avastamine. Õpitoa viivad läbi rahvatantsuõpetaja Meelika Kaarna ja muuseumiõpetaja Katrin Välja. Võimalusel tule rahva- või rahvuslikes riietes. Vajalikud on vahetusjalatsid!

Hind 3 €/õpilane (õpetajad/saatjad tasuta!) Grupi soovitav suurus kuni 30 õpilast. Ainult eelregistreerimisega! Registreerimine ja info: katrin.valja@katarina.ee, 746 1021

Kadri Kutsari õpituba “Kõnekad pillid”

Õpituba kahele vanusegrupile, lasteaia ja algklasside õpilastele (4–6-aastastele või 7–10-aastastele). Koos mängides ja pillidega katsetades saab avastada erinevaid karaktereid läbi mängu. See annab lastele julgust ise luua ja ka teisi märgata. Kuulamise oskus kõige selle juures kandub edasi igapäevastele kuulamistele ja märkamistele. Sellega tähistame laulupidude juubelihooaja jätku, kus koos tegutsemine on andnud erilise ühtsuse. Pilliõpetaja Kadri Kutsar ja muuseumiõpetaja Katrin Välja viivad lastega läbi õpitoa.  Kõige tähtsam on aga rõõm koostööst ja pillimängust.

Hind 3 €/õpilane (õpetajad/saatjad tasuta!) Grupi soovitav suurus kuni 30 õpilast. Ainult eelregistreerimisega! Registreerimine ja info: katrin.valja@katarina.ee, 746 1021

 

 

Külliki Levini õpituba “Kõnekas hääl”

Õpituba kahele vanusegrupile, lasteaia- ja algklasside õpilastele (4–6-aastastele või 7–10-aastastele), kus õpitakse üheskoos  erinevaid laule. Hääl kui sinu enda pill. Kust tuleb hääl? Hääle värvimine ja iseloomu andmine laulude abil. Muusikaõpetaja Külliki Levin ja muuseumiõpetaja Katrin Välja viivad lastega läbi õpitoa. Lisaks õppimisele ja koostööle on tunnis kõige olulisem laulurõõmu avastamine.

Palun tule võimalusel rahva- või rahvuslikes riietes. Vajalikud on vahetusjalatsid! Kestus 60 minutit

Hind 3 €/õpilane (õpetajad/saatjad tasuta!) Grupi soovitav suurus kuni 30 õpilast. Ainult eelregistreerimisega! Registreerimine ja info: katrin.valja@katarina.ee, 746 1021

ÕPITUBA: Lähme laulupeole

Muuseumitunni eesmärgiks on tutvustada laulupeotraditsiooni algust ja rõhutada selle tähtsust Eesti kultuuriloos. Uut püsinäitust uurides saadakse erinevate mänguliste tegevuste abil teada, millal toimus esimene laulupidu ja miks on laulupidude traditsioon nii oluline. Tund toetab õpilaste kultuurilise identiteedi kujunemist.

Kestus 60 minutit
Hind 3 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

II ja III kooliastmele ning gümnaasiumile

ÕPITUBA: Meie laulupeo lugu

Muuseumitund tutvustab uue püsinäituse “Oma viisi hoides” abil laulupeotraditsiooni algust ja arengut ning ärkamisaja sündmusi laiemalt. Tunni teema seondub põhikooli ajaloo ainekavaga teemas „Maailm 1815–1918“ ning gümnaasiumi ajaloo III kursusega „Eesti ajalugu II (Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul.)”

Kestus 70 minutit
Hind 3 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

Muuseumitund: Eesti Vabariigi hümn

Õpituba Eesti Vabariigi sümboolikast ja hümnist – I üldlaulupeo koorilaulust, millest 1920. aastal sai Eesti hümn. Lugu Eesti hümni saamisloost ja vaidlustest selle ümber. Õpilased saavad tunnis teadmisi riikide sümboolikast, eelkõige hümnist. Tutvustatakse hümnide rolli ja tähendust ning võrreldakse erinevate riikide hümne. Täidame töölehed ja teeme kuulamisviktoriini.

Kestus 45 minutit
Hind 2 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

Õpituba: Perno Postimehest e-ajaleheni

Tund annab ülevaate meie suurima päevalehe Postimees pikast teekonnast kuni e-ajaleheni. Vaatame koos tagasi Vanemuise Seltsi asutaja ja laulupidude idee algataja J. V. Jannseni ehk Postipapa esimesele ajalehele “Perno Postimees”, K. A. Hermanni ja J. Tõnissoni tegemistele ajalehe Postimees juures, uurime nõukogude aja Edasi sisu ja kiikame ka tänapäeva.
Tunni teises pooles paneme kokku “oma Postimehe” ja analüüsime selle sisu.

Kestus 60 minutit
Hind 3 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

Muuseumitund: Ärkamisaeg ja seltsid

Muuseumitunnis räägime rahvuslikust ärkamisajast Eestis ja selle tähtsamatest tegelastest. Ärkamisaegsetest seltsidest räägime meie ajaloolise majaga seotud seltside näitel. Õpitu kinnistamiseks täidetakse muuseumitunni teises osas ekspositsiooni põhjal töölehti.

Kestus 45 minutit
Hind 2 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

Muuseumitund: Kas tunned kodulinna teatri ajalugu?

Räägime Vanemuise Seltsi tegemistest aastatel 1870–1903 Jaama tänaval enne kutseliseks
teatriks kasvamist. Kuidas tehti esimesi eestikeelseid tükke Koidula eestvedamisel? Kuidas jätkus teatritegemine peale Koidula lahkumist? Kuidas tehti teatrit harrastusena põhitöö kõrvalt? Kas naised pääsesid teatrilavale? Neile ja paljudele muudele küsimustele saamegi vastused.
Teeme juttu esimesest kutselisest teatrimehest August Wierast, tema juhitud trupist ja orkestrist. Vaatleme tolleaegset lavakujundust, kostüüme, rekvisiite ja repertuaarivalikut. Kuuldut ja nähtut kinnitame küsimustikuga.

Kestus 45 minutit
Hind 2 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

Muuseumitund: Koidula = Lydia Jannsen

Lubage tutvustada – Lydia Emilie Florentine Jannsen – ajakirjanik, kirjanik, näitekirjanik, luuletaja, muusik, ühiskonnategelane, tütar, õde, naine, ema. Muuseumitunnis saame teada, kui palju mahub ühe väikese õrna naisterahva õlule. Kuulame, vaatame ja kirjutame!

Kestus 45 minutit
Hind 2 €/õpilane (õpetajad tasuta)
Grupi soovitav suurus on kuni 30 õpilast.

Klassiekskursioonid (kõigile vanuseastmetele)
Ekskursioonides täiendatakse koolis õpitut huvitavate andmetega ärkamisajast, laulupidudest, seltsiliikumise ajaloost ja olulistest persoonidest.

Kestus 45 minutit
Hind 
15 € grupp + muuseumipilet 2 €/õpilane (eelkooliealistele ja Tartu koolide õpilastele on muuseumipilet tasuta)

 

Muuseumitunnid Tartu Linnamuuseumi harumuuseumides

Muuseumitunde ja õpitubasid pakuvad ka Tartu Linnamuuseumi teised harumuuseumid: