Püsinäitus


Muuseum asub Riia mäel „hallis majas”, kus 1940.–50. aastatel tegutses NKVD/KGB.
Külastajatele on avatud hoone keldriosa, kus asus poliitilistel põhjustel arreteeritute eeluurimisvangla. Osa kongidest, kartserid ja koridoriosa on taastatud originaalsel kujul. Teisi endisi vangikambreid täidab ekspositsioon, mis annab ülevaate Eesti sõjajärgsest vabadusvõitlusest, kommunistliku režiimi kuritegudest ning eluolust eeluurimisvanglas.

Muu hulgas saab väljapanekus näha Siberi vangilaagritest kaasa toodud fotosid ja esemeid, materjale metsavendluse ja salajaste vastupanuorganisatsioonide ajaloost ning dissidentlusest, sh Aleksander Solženitsõni seotusest Eestiga.

Fotonäitus: Enn Tarto 80. Vangistuses ja vabaduses

Aasta 2018 on poliitiku, ühiskonnategelase ja põlise tartlase Enn Tarto jaoks märgilise tähtsusega. Tänavu tähistab ta oma 80. juubelit ning täpselt 30 aastat tagasi vabanes ta lõpuks ja lõplikult Nõukogude vangilaagrist.

Terve elu vaba Eesti eest võidelnud Enn Tarto pidi Nõukogude võimu ajal oma veendumuste ja tegude eest maksma karmi hinda. Kokku tuli tal erinevates vangilaagrites poliitvangina veeta 14 aastat. Vabanedes jätkas ta võitlust Eesti iseseisvuse taastamise eest ja osales aktiivselt uue riigi üles ehitamise protsessis.

Enn Tarto väärika juubeli tähistamiseks avatakse KGB kongide muuseumis fotonäitus tema elust. “Enn Tarto 80. Vangistuses ja vabaduses” räägib ühe mehe loo seoses põrandaaluse vastupanuliikumise, Nõukogude vangilaagrite, kodumaa taasiseseisvumiseni viinud sündmuste ning vaba Eestiga.

Näitust saab külastada alates 17. oktoobrist kella 15.00-st ja see jääb avatuks maini 2019.

Näituse kuraator on Silver Kaldma (KGB kongide muuseum) ja selle kujundas Joonas Õunapuu (Tartu Linnamuuseum).

 

 

Inta. Erilaager nr. 1

Kuni 18. jaanuarini 2018 oli KGB kongides eksponeeritud  näitus “Inta. Erilaager nr. 1”.

Näitus tutvustab Komis paiknenud GULAG-i vangilaagrit, kus 1940.-50. aastatel viibis poliitvangidena arvukalt eestlasi.

Inta asub Komis Suur-Inta jõe vasakul kaldal metsa- ja tundravööndi piirialal, 50 km lõunapool põhja polaarjoont. Inta vangilaager (Intalag, Inta PTL) moodustati Vorkuta ja teiste GULAG-i vangide baasil 1941. aasta novembris. 1952.a. alguseks ületas kinnipeetavate arv Intas juba 34 000 inimese piiri, enamik vangidest olid sunnitud töötama rasketes tingimustes söekaevandustes.