Püsinäitus


Muuseum asub Riia mäel „hallis majas”, kus 1940.–50. aastatel tegutses NKVD/KGB.
Külastajatele on avatud hoone keldriosa, kus asus poliitilistel põhjustel arreteeritute eeluurimisvangla. Osa kongidest, kartserid ja koridoriosa on taastatud originaalsel kujul. Teisi endisi vangikambreid täidab ekspositsioon, mis annab ülevaate Eesti sõjajärgsest vabadusvõitlusest, kommunistliku režiimi kuritegudest ning eluolust eeluurimisvanglas.

Muu hulgas saab väljapanekus näha Siberi vangilaagritest kaasa toodud fotosid ja esemeid, materjale metsavendluse ja salajaste vastupanuorganisatsioonide ajaloost ning dissidentlusest, sh Aleksander Solženitsõni seotusest Eestiga.

Inta. Erilaager nr. 1

Kuni 18. jaanuarini 2018 saab taas uurida KGB kongides meie kunagist näitust “Inta. Erilaager nr. 1”.

Näitus tutvustab Komis paiknenud GULAG-i vangilaagrit, kus 1940.-50. aastatel viibis poliitvangidena arvukalt eestlasi.

Inta asub Komis Suur-Inta jõe vasakul kaldal metsa- ja tundravööndi piirialal, 50 km lõunapool põhja polaarjoont. Inta vangilaager (Intalag, Inta PTL) moodustati Vorkuta ja teiste GULAG-i vangide baasil 1941. aasta novembris. 1952.a. alguseks ületas kinnipeetavate arv Intas juba 34 000 inimese piiri, enamik vangidest olid sunnitud töötama rasketes tingimustes söekaevandustes.