Püsinäitus

Muuseum asub Riia mäel „hallis majas”, kus 1940.–50. aastatel tegutses NKVD/KGB.
Külastajatele on avatud hoone keldriosa, kus asus poliitilistel põhjustel arreteeritute eeluurimisvangla. Osa kongidest, kartserid ja koridoriosa on taastatud originaalsel kujul. Teisi endisi vangikambreid täidab ekspositsioon, mis annab ülevaate Eesti sõjajärgsest vabadusvõitlusest, kommunistliku režiimi kuritegudest ning eluolust eeluurimisvanglas.

Muu hulgas saab väljapanekus näha Siberi vangilaagritest kaasa toodud fotosid ja esemeid, materjale metsavendluse ja salajaste vastupanuorganisatsioonide ajaloost ning dissidentlusest, sh Aleksander Solženitsõni seotusest Eestiga.

Ajutine näitus

Ajutist näitust hetkel pole.

Varem toimunud ajutised näitused

Reinhard Heydrichi atentaat – holokausti arhitekti surm

Praha Sõjaajaloo Instituudi poolt koostatud näitus viib külastaja Teise maailmasõja aegsesse sakslaste poolt okupeeritud Tšehhoslovakkiasse. 1942. aastal läks seal Tšehhi ja Slovakkia langevarjurite eestvedamisel käiku operatsioon koodnimega „Antropoid“, mille käigus sooritati atentaat ühele Kolmanda Reichi kardetumale mehele SS Obergruppenführer Reinhard Heydrichile. Näitus räägib Teise maailmasõja aegse okupeeritud Euroopa ühe tähelepanuväärsema vastupanuakti motiividest, ettevalmistamisest, sündmuste käigust ja nende julmadest tagajärgedest.

Näituse Eestisse toomisel aitasid lisaks Praha Sõjaajaloo Instituudile kaasa veel Tšehhi Vabariigi Välisministeerium, Tšehhi Vabariigi Suursaatkonnad Eestis ja Leedus ning Eesti Sõjamuuseum. Näitus jääb Tartu KGB kongide muuseumis avatuks kuni oktoober 2019.

Fotonäitus: Enn Tarto 80. Vangistuses ja vabaduses

Aasta 2018 oli poliitiku, ühiskonnategelase ja põlise tartlase Enn Tarto jaoks märgilise tähtsusega. Tarto tähistas oma 80. juubelit ning täpselt 30 aastat varem vabanes ta lõpuks ja lõplikult Nõukogude vangilaagrist.

Terve elu vaba Eesti eest võidelnud Enn Tarto pidi Nõukogude võimu ajal oma veendumuste ja tegude eest maksma karmi hinda. Kokku tuli tal erinevates vangilaagrites poliitvangina veeta 14 aastat. Vabanedes jätkas ta võitlust Eesti iseseisvuse taastamise eest ja osales aktiivselt uue riigi üles ehitamise protsessis.

Enn Tarto väärika juubeli tähistamiseks avatakse KGB kongide muuseumis fotonäitus tema elust. “Enn Tarto 80. Vangistuses ja vabaduses” räägib ühe mehe loo seoses põrandaaluse vastupanuliikumise, Nõukogude vangilaagrite, kodumaa taasiseseisvumiseni viinud sündmuste ning vaba Eestiga.

Näitus oli KGB kongide muuseumis avatud 2018. aasta 17. oktoobrist 2019. aasta maikuuni.

Näituse kuraator on Silver Kaldma (KGB kongide muuseum) ja selle kujundas Joonas Õunapuu (Tartu Linnamuuseum).

Inta. Erilaager nr. 1

Kuni 18. jaanuarini 2018 oli KGB kongides eksponeeritud  näitus “Inta. Erilaager nr. 1”.

Näitus tutvustab Komis paiknenud GULAG-i vangilaagrit, kus 1940.-50. aastatel viibis poliitvangidena arvukalt eestlasi.

Inta asub Komis Suur-Inta jõe vasakul kaldal metsa- ja tundravööndi piirialal, 50 km lõunapool põhja polaarjoont. Inta vangilaager (Intalag, Inta PTL) moodustati Vorkuta ja teiste GULAG-i vangide baasil 1941. aasta novembris. 1952.a. alguseks ületas kinnipeetavate arv Intas juba 34 000 inimese piiri, enamik vangidest olid sunnitud töötama rasketes tingimustes söekaevandustes.