KGB kongide muuseum pakub III kooliastmele ja gümnaasiumile muuseumitunde koos lühendatud ekskursiooniga.
Info ja tellimine: +372 746 1914 (kuraator) / kgb@katarina.ee

Etteteatamisel on võimalik muuseumitunde tellida ka esmaspäeviti, kui muuseum on suletud.

Küüditamine

Programmi eesmärk ja lühikirjeldus: muuseumitund “Küüditamine” annab õpilastele teadmisi Eestis aastatel 1941 ja 1949 toime pandud suurküüditamistest. Tunni alguses toimub lühike ekskursioon, mis tutvustab muuseumi ekspositsiooni. Pärast seda jagatakse õpilased rühmadesse. Rühmade eesmärk on rollimängu läbi vaadelda küüditamist erinevatest vaatenurkadest (kõrgemate parteiliikmete, kohapealsete küüditajate ja küüditatavate endi silmade läbi). Esmalt arutleb iga grupp omakeskis, sealjuures on abiks suunavad teemad ning küsimused. Seejärel esitletakse rühmatöö tulemusi teistele ja toimub üldine arutelu.

Programmi õpiväljundid: õpilane tunneb küüditamise mõistet, eesmärki ja mõju. Teab, miks ning kuidas toimus küüditamine Eestis, nimekirjade koostamisest kuni selle kaugemate ühiskondlike ja majanduslike mõjudeni. Tund arendab diskuteerimise ning koostöö oskuseid.

Kestus 60–90 min, vastavalt õpetaja soovidele
Hind 3 € õpilane

 

Propaganda

Programmi eesmärk ja lühikirjeldus: muuseumitund “Propaganda” annab õpilastele teadmisi propaganda definitsiooni, kujunemise ajaloo ja silmatorkavamatest näidete kohta. Tunni alguses toimub lühike ekskursioon, mis tutvustab muuseumi ekspositsiooni. Seejärel toimub seminarivormis arutelu, mille raames kaasatakse õpilased diskusiooni eesmärgiga propaganda näitel demonstreerida, et aja möödumisele vaatamata ei muutu mõned asjad poliitikas ning sõjapidamises peaaegu üldse – vaid vahendid ja eesmärgid on veidi teised. Tunni raames vaadeldakse ja analüüsitakse koos õpilastega erinevaid propagandaplakateid, otsitakse levinumaid sümboleid, rahvuslike stereotüüpide kasutamist jpm.

Programmi õpiväljundid: õpilane tunneb propaganda ja stereotüüpide mõisteid; oskab kirjeldada nende loomise eesmärke ning mõju. Teab, millist tüüpi propagandat on Eestis tehtud. Oskab luua seoseid mineviku ja tänapäeva vahel. Tund arendab diskuteerimise ning eneseväljenduse oskuseid.

Kestus 60–90 min, vastavalt õpetaja soovidele
Hind 3 € õpilane

 

Tartu Teises maailmasõjas

Programmi eesmärk ja lühikirjeldus: muuseumitund “Tartu Teises maailmasõjas” tutvustab õpilastele meie kodulinna saatust II maailmasõjas. Tunni alguses toimub lühike ekskursioon, mis tutvustab muuseumi ekspositsiooni. Seejärel saab õpilane rohkele pildimaterjalile, sõjaaegsele perioodikale ja kaasaegsetele mälestustele toetudes teadmisi 1941.-1944. aasta sõjasündmustest Tartu linnas. Kõige selle tutvustamiseks on koostatud slideshow, mis demonstreerib lahingute ja sõjakuritegude tagajärgi ning seda, milline oli Tartu sõja ajal ja milline näeb ta välja praegu.

Programmi õpiväljundid: õpilane tunneb Tartu ajalugu II maailmasõjas; teab, milline oli eluolu sõja ajal; kuidas sõda inimesi mõjutas ja oskab luua seoseid toonase ning tänapäevase Tartu vahel. Tunneb sõjakuriteo mõistet.

Kestus 60–90 min, vastavalt õpetaja soovidele
Hind 3 € õpilane

 

Muuseumitunnid Tartu Linnamuuseumi harumuuseumides

Muuseumitunde ja õpitubasid pakuvad ka teised Tartu Linnamuuseumi harumuuseumid: