KGB kongide muuseum pakub III kooliastmele ja gümnaasiumile muuseumitunde koos lühendatud ekskursiooniga.
Info ja tellimine: +372 5648 9813 / +372 746 1914 (Silver Kaldma, kuraator)

Etteteatamisel on võimalik muuseumitunde tellida ka esmaspäeviti, kui muuseum on suletud.

Küüditamised

Muuseumitund “Küüditamised” annab ülevaate aastatel 1941 ja 1949 toime pandud suurküüditamiste ettevalmistamisest ja läbiviimisest Eestis. Rühmatöö vormis läbiviidava muuseumitunni eesmärgiks on arutleda võõrvõimu esindajate poolt läbiviidud repressioonide mõju üle ning vaadelda läbi erinevate vaatenurkade üht traagilisemat seika Eesti lähiajaloos.

Kestus 45–60 min
Hind 2 € õpilane

 

 

Propaganda

Muuseumitund “Propaganda” annab ülevaate propaganda definitsioonist, iseloomust, kujunemise ajaloost, silmatorkavamatest näidetest Eestis ja mujal keskendudes II maailmasõja perioodile ja tänapäevale. Seminarivormis toimuva muuseumitunni eemärk on propaganda näitel luua seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; näidata, et aja möödumisele vaatamata ei muutu mõned asjad poliitikas ning sõjapidamises tegelikult üldse. Vaid vahendid ja eesmärgid on veidi teised. Käsitletakse erinevaid propagandaplakateid (jm visuaalset materjali), otsitakse levinumaid sümboleid, rahvuslike stereotüüpide kasutamist jms.

Kestus 45–60 min
Hind 2 € õpilane

 

Tartu Teises maailmasõjas

Muuseumitund “Tartu Teises maailmasõjas” annab rohkele pildimaterjalile, sõjaaegsele perioodikale ja kaasaegsetele mälestustele toetudes ülevaate 1941.-1944. aasta sõjasündmustest Tartu linnas. Muuseumitunni eesmärk on tutvustada meie kodulinna saatust II maailmasõjas. Kõige selle tutvustamiseks on koostatud slideshow, mis näitab, milline nägi Tartu välja sõja ajal/vahetult pärast sõda ning milline on ta praegu.

Kestus 45–60 min
Hind 2 € õpilane

 

Vastupanu

Muuseumitund “Vastupanu” tutvustab erinevaid vastupanuvorme, mida võõrvõimud oma tegevusele Eestis Teise maailmasõja puhkemisest alates kohtasid. Rühmatöö vormis läbiviidava muuseumitunni eesmärgiks on läbi erinevate vaatenurkade anda ülevaade repressiivpoliitika vastu võidelnud metsavendade, koolinoorteorganisatsioonide jt eesmärkidest, tegevusest, valikute küsimusest, saavutustest ja mõjust.

Kestus 45–60 min
Hind 2 € õpilane