KGB kongide muuseumi koostööpartnerid on järgmised:

Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus – loe lähemalt
Tartu Memento – http://tartumemento.ee/
Eesti Trükimuuseum – http://www.trykimuuseum.ee/
Okupatsioonide muuseum – http://www.okupatsioon.ee
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseum – http://www.ksk.edu.ee/uldinfo-ja-kontakt/struktuuriuksused/oppeosakond/muuseum/
Eesti Ajaloomuuseum – http://www.ajaloomuuseum.ee/
Eesti Ameerika Fond – https://www.eafund.org/
Tartu Linnamuuseum – https://linnamuuseum.tartu.ee

Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus