KGB kongide muuseumi koostööpartnerid on järgmised:

Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus – loe lähemalt
Tartu Memento – http://tartumemento.ee/
Eesti Trükimuuseum – http://www.trykimuuseum.ee/
Okupatsioonide muuseum – http://www.okupatsioon.ee
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseum – http://www.ksk.edu.ee/uldinfo-ja-kontakt/struktuuriuksused/oppeosakond/muuseum/
Eesti Ajaloomuuseum – http://www.ajaloomuuseum.ee/
Eesti Ameerika Fond – https://www.eafund.org/
Tartu Linnamuuseum – https://linnamuuseum.tartu.ee

Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus

Asukoht: Struve 5–30, 51003 Tartu
Telefon: 7420 650
Vastuvõtt: esmaspäeval 10.00–14.00 või kokkuleppel

Endiste Poliitvangide Tartu ühendus tegutseb tihedas koostöös Endiste Poliitvangide Liidu (EEPL) ja teise organisatsioonidega, sh Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus, Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit (EÕVL) jt.
Traditsiooniks on saanud osalemine vabariiklikel kokkutulekutel, Tartu Rahu aastapäeva üritustel, Vabariigi aastapäeva pidustustel ja leinapäevadel Kivilille juures.
Tartu Ühendus oli ka üheks kommunismiohvrite muuseumi rajamise mõtte algatajatest, mille tulemusena sündiski 2001. aastal KGB Kongide Muuseum.
PDF-materjal