Eve Rannamäe loeng „Linnaloomadest ja kondiraiumisest. Arheoloogiliste loomaluude uurimis- ja tõlgendusvõimalused.”

with Kommentaare pole
Foto autor Eve Rannamäe

16. märtsil kell 17.30 peab Eve Rannamäe (TÜ) Tartu Linnamuuseumis loengu „Linnaloomadest ja kondiraiumisest. Arheoloogiliste loomaluude uurimis- ja tõlgendusvõimalused.”

Loengus tuleb juttu keskaegsete linnakaevamiste ühest mahukaimast leiuliigist – loomaluudest. Arheoloogilised loomaluud on tavaliselt toidujäätmed, mis jäänud linnakihtidesse loomade tapmise, töötlemise ja toidukstarvitamise tulemusena. Seega näitavad nad eelkõige linnaelanike lihaeelistusi. Kuid mitte ainult – loomade luud ja hambad kõnelevad ka muude loomsete produktide tarvitamisest (nahad, sarved, kõõlused), elanikkonna sotsiaalsest staatusest ja majanduslikust jõukusest, kaubandusest, keskkonnatingimustest ja inimeste-loomade vahelistest suhetest laiemalt. Loengus esitatakse loomaluude uurimise põhilisi meetodeid ja tõlgendusvõimalusi ning tuuakse näiteid nii Eestist kui mujalt maailmast.

Loeng on osa näituse „Ajaloo prügikastist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri keskajast tänapäevani” programmist.

Sissepääs muuseumipiletiga 2 € / 1 €.

Näituse programm jätkub järgmiste üritustega:
22. märtsil kell 17.30 räägib Ragnar Saage (TÜ) “Metallivalamisest Tartus muinas- ja keskajal”.
29. märtsil kell 17.30 toimub kuraatoritund, kus kõnelevad Arvi Haak (Tartu Linnamuuseum) ja Riina Rammo(TÜ) luksusest, siidist ja naistepunast.

Lisainfo:
Arvi Haak (näituse kuraator)
tel 746 1913
mob 5661 4307
e-post arvi.haak@katarina.ee