KGB Cells Museum’s partners are as follows:

Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus / Tartu Association of Former Political Prisoners read more
Tartu Memento / Memento Tartu – http://tartumemento.ee/
Eesti Trükimuuseum / The Estonian Print and Paper Museum- http://www.trykimuuseum.ee/
Okupatsioonide muuseum / Museum of Occupations – http://www.okupatsioon.ee
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseum / Estonian National DefenceCollege Museum – http://www.ksk.edu.ee/en/
Eesti Ajaloomuuseum / Estonian History Museum – http://www.ajaloomuuseum.ee/
Eesti Ameerika Fond / Estonian American Fund – https://www.eafund.org/
Tartu Linnamuuseum / Tartu City Museum – https://linnamuuseum.tartu.ee

Tartu Association of Former Political Prisoners

Address: Struve 5–30, 51003 Tartu
Telephone: 7420 650
Visitation: Mondays, 10.00 am – 14.00 pm (or according to a former agreement)

PDF-material