Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud viktoriin

with Kommentaare pole

Teisipäeval, 21. veebruaril kl 12 toimub Tartu Linnamuuseumis Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud viktoriin teemal „Noorte vastupanuliikumine Eesti NSV-s 1944-1962”.

Viktoriinis on oodatud osalema 9.–12. klasside kolmeliikmelised võistkonnad. Igal koolil palume saata kuni kolm esindust.

Viktoriini küsimused koostatakse kooliõpikute ning valitud kirjanduse (vt järgnevat soovitava kirjanduse loetelu) põhjal.
Soovitatav kirjandus

http://www.estonica.org/et/Ajalugu/1945-1985_N%C3%B5ukogude_periood/Vastupanu_re%C5%BEiimile/

Ago Pajur, Tõnu Tannberg, Lauri Vahtre jt. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005, lk 330 – 332

Jaan Isotamm. Eestist – Ungari eest – Mordvasse. Akadeemia, 2001, 7, lk 1380-1392

Kaupo Deemant. Koolipoiste unustatud võitlus. – Luup, 1999, 5(88), lk 56-58

Pearu Kuusk. Punaarmee monumendi plahvatusest ja lendlehtedest Tartus 1949. aastal. – Tuna, 2002, 4, lk 67-73

Udo Josia (koost.) Saatusekaaslased: Eesti noored vabadusvõitluses 1944-1954. Tartu; Tallinn: Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit, 2004, lk 6-46, 130-135

Valev Kaska. Võrumaa kooliõpilaste vastupanuvõitlus 1944–1950. Põltsamaa: Vali Press, 2008, lk 13-71, 352-348

Viktor Niitsoo. Vastupanu 1955-1985. Tartu, 1997, lk 7–56
Alates 8. veebruarist saab loetletud materjalidega tutvuda Tartu Linnamuuseumis (Narva mnt 23) muuseumi lahtiolekuaegadel (K–P kl 11–18).

Palume kaasa võtta kirjutusvahendid. Sarnaselt eelnevate aastatega saab ka seekord esemevoorus oma nutikust proovida. Kolm paremat meeskonda saavad auhinna. Auhinnafondi toetab kirjastus Koolibri.

Registreerimine kuni 15. veebruarini.

Osalejate arv on piiratud!

Info telefonidel 746 1906 ja 53458788 või e-postil nele.dresen@katarina.ee