Daniel Sävborgi loeng Skandinaavia muinasusundist

with Kommentaare pole

8. veebruaril kell 17.00 peab Tartu Ülikooli skandinavistika professor Daniel Sävborg loengu teemal “The reconstruction of a pre-Christian religion on the basis of written sources” (“Skandinaavia muinasusundi rekonstrueerimisest kirjalike allikate põhjal”). Loeng on inglise keeles.

Daniel Sävborg on Tartu Ülikooli skandinavistika professor, kes on kõige enam uurinud vanapõhja filoloogiat ja folkloristikat, sh Edda luulet.

Meie ettekujutus Skandinaavia muinasusundist tugineb suures osas tekstidele, mille panid kirja kristliku taustaga autorid. Paganlikust religioonist, mida nad kirjeldasid, eraldas neid nii märkimisväärne ajaline kui ka geograafiline vahemaa. Peamine allikas Skandinaavia tolleaegse mütoloogia kohta on 13. sajandil, seega ligi 200 aastat pärast ristiusustamist, kirja pandud Islandi saagad, mille kaudu on meieni jõudnud hästi tuttav muinaspanteon, kuhu kuuluvad näiteks Thor, Odin, Freyr ja nende kohta käivad põnevad lood. Mainitud 13. sajandi Islandi allikad kirjeldavad ka paganlikku muinasusundit, samuti on sellekohast infot 11. sajandi Saksa religioossetes tekstides kristliku misjoni kohta, mis suhtuvad muinasusundisse selge vaenulikkusega. On selge, et nimetatud tekstid, mis on kirja pandud muinasusundi suhtes märkimisväärselt erinevas ajas ja ruumis, on sisult problemaatilised ja mõned filoloogid on need täiesti kõrvale jätnud, väites, et meil pole tegelikult võimalik paganliku usundi ja mütoloogia kohta üldse midagi teada.

Millised on siis probleemid, millega meil tuleb tegelda ning kas need on ületatavad? Usundiloolased väidavad, et nii Skandinaavia muinasusundi kui ka mütoloogia rekonstrueerimine on võimalik. Oma loengus toob Sävborg näiteid teistest allikaliikidest, mida saab selleks kasutada ning samuti „problemaatilistest“ tekstidest, mida tegelikult kinnitavad teised allikad.

Sissepääs muuseumi sooduspiletiga 2 eurot.

Loeng toimub näituse “Viikingiaja aarded Eestist” raames. Näitus on Tartu Linnamuuseumis avatud kuni 8. aprillini.