Atko Remmel „Religioon ja religioonivastane võitlus Nõukogude Eestis”

with Kommentaare pole

14. septembril kell 17 peab religiooniuurija Atko Remmel Tartu Linnamuuseumis (Narva mnt 23) loengu teemal „Religioon ja religioonivastane võitlus Nõukogude Eestis”.

Religioonist rääkides seostub Nõukogude periood enamiku jaoks totaalse religioonivaenamisega, mil “uskumine oli keelatud” ja Moskvast koordineeritult toimus jõuline ateismipropaganda. Lähem uurimine paljastab, et see pilt on siiski mõnevõrra lihtsustatud. Ettekandes tulevad jutuks järgmised teemad:  Milline oli religioonivastase tegevuse süsteem Eestis ja kuidas see toimis? Mida kujutas endast „teaduslik ateism“, kuidas tehti selle propagandat ja püüti ateismi eestlaste jaoks omasemaks muuta? Kuidas loodi uusi, “nõukogulikke” kombetalitusi ehk tavandeid, mis pidid kaasa aitama religiooni väljasuretamisele? Arhiiviallikate põhjal avanev vaade jätab kõigest sellest mulje kui täielikust kaosest, kus parem käsi ei teadud mida tegi vasak. Ometi näis sel tegevusel siiski mõju olevat, mistõttu tänapäeval liigitatakse Eesti Euroopa vähim religioossete riikide sekka. Kuid kas selles põhjustajaks saab pidada ainult Nõukogude perioodi või on seal ka muud – või kas sellel seisukohal üldse alust on? See selgub juba ettekande käigus.

Loeng on osa Tartu Linnamuuseumi näituse „Olev Prints ja Tartu Jaani kiriku kadunud värvid“ programmist.

Sissepääs 2 €.

Facebooki üritus: https://www.facebook.com/events/1421814461207419