Algab keelemäng „Nööbid on ära” !

with Kommentaare pole

Oskar Lutsu majamuuseum korraldab 4.–7. klassidele keelelise võistlusmängu „Nööbid on ära”.
Võistlusmäng toimub 27. veebruarist kuni 10. märtsini Oskar Lutsu majamuuseumis (Riia 38).

Registreerida saavad õpetajad võistlejaid 13. veebruarist kuni 22. veebruarini telefonil 746 10 30 või e-posti aadressil meeli.valjaots@katarina.ee

Oodatud on 4-liikmelised meeskonnad, kellel palume võtta endale originaalne ja kaunis eestikeelne nimi. Ühest klassist võib tulla osalema mitu meeskonda.

Enne muuseumis toimuvat keelemängu, hiljemalt 27.veebruariks peab iga meeskond esitama ühe eesti autori poolt kirjutatud lasteraamatu kohta koostatud lugemissoovituse.

Vajalik info, mida ootame:

  • mis raamatuga on tegemist;
  • kellele seda soovitatakse (eakaaslased, õpetajad, lapsevanemad jne);
  • miks soovitatakse lugeda (oma arvamuse põhjendus);
  • kes soovitab (kool ja meeskonna nimi).

Töö, mille maht on maksimaalselt 100 sõna, palume PDF-failina saata meiliaadressile:meeli.valjaots@katarina.ee
Kõik lugemissoovitused avaldatakse muuseumi kodulehel. Tööd kujundades mahutage see ühele leheküljele.
Lugemissoovituse eest on võimalik koguda lisapunkte, mis liidetakse hilisemale punktisummale!

Muuseumis toimuva võistluse käigus lahendatakse ülesandeid, mis on koostatud Oskar Lutsu „Kevade” ja Jüri Parijõe „Kui isa kinkis raamatuid” põhjal.
Samuti leidub ülesandeid, mis nõuavad kohapeal muuseumieksponaatide tähelepanelikku uurimist.

Keelemängu ülesannete puhul keskendume sel korral:

  • teksti liikide tundmisele;
  • teksti liikide muutmisele loovalt (nt etteantud ajaleheartikli põhjal kirjutada luuletus, muinasjutu põhjal teha kuulutus, lastelaulu järgi kirjutada reklaam vms);
  • eesti keele õigekirja õppekavakohasele tundmisele;
  • otsekõne kasutamisele;
  • funktsionaalsele lugemisoskusele;
  • integratsioonile teiste õppeainetega, näiteks matemaatika, loodusõpetus.

Ülesannete hindamisel arvestame loomingulisust, vaimukust, keelelist korrektsust, teatud vastuste puhul nende õigsust ning võistkonnal kokkuvõttes kulunud aega.

Auhindamine toimub emakeelepäevale pühendatud nädalal.
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!