35. Tartu linnaajaloo päev

with Kommentaare pole

27. oktoobril toimub Tartu Linnamuuseumis (Narva mnt 23) 35. Tartu linnaajaloo päev, mis kannab tänavu pealkirja „Sotsiaalne muuseum”.

Aastatel 2015–2016 viis Tartu Linnamuuseum läbi Üle Jõe kogukonnaprojekti. Projekt hõlmas Tartu ajaloolist Ülejõe piirkonda, selle eesmärgiks oli laiendada traditsioonilise muuseumi piire erinevate kogukonnale suunatud tegevuste ja kogukonna kaasamise kaudu ning tutvustada laiemalt Tartu üht põnevamat piirkonda. Linnaajaloo päevaga soovime võtta kokku kaks aastat kestnud Üle Jõe projekti tulemused ning arutada laiemalt selle üle, missugust rolli võiksid muuseumid täita tänases ühiskonnas. Otsime vastuseid küsimustele, mil viisil saavad muuseumid koostöö kaudu kogukonnaga suurendada oma mõju ühiskonnas? Kuidas saavad muuseumid senisest enam kaasa rääkida ühiskonnas toimuvates protsessides, olulistel teemadel oma kogukonnas ja ühiskonnas tervikuna?

Päevakava

10.30–11.00 Tervituskohv
11.00–11.15 Tervitussõnad
11.15–11.30 Marge Rennit, Tartu Linnamuuseum. Lühike ülevaade Tartu Linnamuuseumi Üle Jõe projektist
11.30–12.00 Merilin Piipuu, Okupatsioonide Muuseum. Muuseum võib muuta Sinu elu
12.00–12.30 Jaanika Jaanits, Eesti Rahva Muuseum. Muuseumiosalus ühiskondlike muutuste käivitajana.
12.30–13.00 Nele Kangert, Muinsuskaitseamet. Kogukonnaarheoloogia – mis, kellele ja milleks?
13.00–13.30 Mary-Ann Talvistu, Kumu Kunstimuuseum. Muuseum kui tööriistakast – kuidas noored muuseumi kasutavad ja kogevad?

13.30–14.30 Lõuna omal käel
14.30–15.00 Kadri Nigulas, Kultuuriministeerium. Kõik kirjeldama? – kaasamisvõimalustest musaalide dokumenteerimisel.
15.00–15.30 Marju Rebane ja Merili Madissoo, Valga Muuseum. Projekt „Eesti pulm“: ideest kogemuseni.
15.30–16.00 Sven Lepa, Rahvusarhiiv. Rahvusarhiiv ja rahvas: portaal Topoteek ja ühisloomeprojekt Tartu 1867
16.00–16.30 Tenno Teidearu, Tartu Linnamuuseum. Kaardirakendus “Ülejõe paigad ja lood”: mälestus, paikkondlikkus ja kogukondlikkus.
16.30–16.45 Lõpparutelu, kokkuvõte päevast

Osalemine tasuta.

Lisainfo:
Marge Rennit (Tartu Linnamuuseumi arendusjuht/direktori kohusetäitja)
746 1900
marge.rennit@katarina.ee
linnamuuseum.tartu.ee