UNO JÄRVELA
(20. VI 1926 Tallinn)

Uno Järvela on koorijuht ja pedagoog.

Õppis Tallinna Konservatooriumis alates 1942 viiulit ja aastast 1946 muusikapedagoogikat ja alate 1947 koorijuhtimist. Õpingud katkestas 1950-51 väljasaadetud perekonnaga Venemaale kaasaminek, kus töötas Vjatka linna kooride konsultandina. Järvela lõpetas koorijuhtimise erialal Tallinna Konservatooriumi G. Ernesaksa klassis 1952. aastal. Täiendanud ennast Moskva Suure Teatri ja Leningradi, Kiievi, Odessa, Sverdlovski ja paljudes teiste ooperiteatrite kooride juures. Uno Järvela on osalenud umbes 50 lavateose ja suurvormi väljatoomisel.

Töötas 1952-56 Kirovi muusikakooli ja 1956-60 Tallinna muusikakooli õppejõuna. 1960-63 ja 1970-1994 töötas Tallinna Konservatooriumis (alates 1988 professor). Oli 1957-63 RAMi dirigent, 1963-85 Estonia peakoormeister ja 1956-75 Tombi nim. Kultuuripalee poistekoori (aastast 1967 Tallinna Poistekoori) dirigent.

Uno Järvela on olnud aastatel 1965-1975 üldlaulupidude poistekooride üldjuht, 1980-1990 üldlaulupeo üld-või aujuht. Dirigeerinud ka mitmetel noortelaulupidudel.