LENNART JÕELA
(1. IV 1938 Vihtla veski Võrumaa)

Lennart Jõela on koorijuht ja pedagoog.

Lõpetas 1958 akordioni ja orkestridirigeerimise erialal Tartu muusikakooli ja 1965 koorijuhtimise ja puhkpilliorkestri dirigeerimise erialal Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Töötas 1965-67 muusikaõpetajana Tartu Miina Härma nim. 2. keskkoolis ning Tartu 7. keskkoolis (praeguses Karlova Gümnaasiumis) ja 1967-80 dirigeerimisõpetajana Tartu Pedagoogilises Koolis.

Juhatanud mitmeid koore, sealhulgas Tartu 7. keskkooli (praeguse Karlova Gümnaasiumi) koolikoori, lastekoori (alates 2000 neidudekoor) Kurekell, naiskoori Cantare, J. Simmi nim. meeskoori, meeskoori Gaudeamus, Tartu Poistekoori ja vabariikliku neidudekoori Leelo.

Lennart Jõela oli aastatel 1990 ja 1994  üldlaulupidudel ja 1987 koolinoorte laulupeol lastekooride üldjuht ja mitmete teiste laulupidude dirigent.